Tallinna Mustamäe Gümnaasium

26. juuli 2022 - Tallinna Mustamäe Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Mustamäe Gümnaasium

ootab oma meeskonda

 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat (lisaks ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundidele on võimalus anda gümnaasiumis kunstiajalugu),
 • matemaatikaõpetajat,
 • klassiõpetajat.

Sobival kandidaadil peaks olema

 •  vastav kõrgharidus (või on omandamisel),
 • teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest,
 • hea suhtlemisoskus,
 • digipädevus
 • ning talle meeldib toetada lapsi erinevate tegevustega ümbritseva elu mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel.

Sobiv kandidaat peaks olema

 • tähelepanelik ja hooliv laste ning kolleegide suhtes,
 • valmis meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks,
 • valmis arenema koos loominguliste inimestega.

Kool pakub:

 • võimalust tunda ennast väärtusliku osana ühises kooliperes,
 • tähendusrikast ja mitmekesist tööd,
 • kaasaegset õpikeskkonda,
 • arengu- ja koolitusvõimalusi,
 • pikka suvepuhkust (56 päeva),
 • töötasu vastavalt Tallinna linnas kehtestatule.

Ootame kandideerimisavaldusi aadressil oppekorraldusjuht@mg.edu.ee

Tallinna Mustamäe Gümnaasium

ootab oma meeskonda

 • haridustehnoloogi.

Haridustehnoloogi peamised tööülesanded on:

 • õppeasutuse töötajate digipädevuste kaardistamine, koolituste koordineerimine, korraldamine ja läbiviimine, tehniline ja pedagoogiline nõustamine digitaalse õppevara loomiseks,
 • digiõppealase info kogumine ja levitamine,
 • teabe-, infopäevade ja seminaride korraldamine ja koordineerimine koolis,
 • digiõppealaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine ja nende levitamine koolis ja võrgustikes,
 • digiõppealase strateegia planeerimine ja elluviimine, digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine, digiõppe ja IKT-alaste projektide algatamine ning juhtimine, Stuudiumi administreerimine.

Lisaks pakub kool võimalust anda põhikoolis arvutiõpetuse tunde.

Ootame kandideerimisavaldusi aadressil oppekorraldusjuht@mg.edu.ee