Tallinna Tondi Kool

25. märts 2021 - Tallinna Tondi Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Meie missioon on julgustada, suunata ja toetada erivajadustega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.

Tallinna Tondi Kool on kogupäevakool, kus õppe- ja kasvatustegevus, huvitegevus ja tugi- ning rehabilitatsiooniteenused toetavad lapse arengut ühtse tervikuna. Oleme peagi 100-aastaseks saav Eesti suuremaid erivajadustega õpilaste koole, kus õppetöö toimub riikliku lihtsustatud õppekava järgi kolmel õppetasemel.

Ootame kooliperre järgmiseid kvalifikatsioonile vastavaid, lapsi ja oma tööd armastavaid ning koostööd väärtustavaid töötajaid:

  • eripedagoogilise töökogemusega klassiõpetaja (2,0),
  • muusikaõpetaja (1,0),
  • logopeed (1,0).

Lisaks särasilmsetele õpilastele pakume toetavat personali, kaasaegset ja tööd soodustavat keskkonda, väga häid võimalusi sportlikult pingeid maandada.

Kui Sulle tundub, et oled valmis väljakutseteks ja tahaksid oma tööalast teed käia koos valdkonna spetsialistidega, siis palun saada oma sooviavaldus ja CV hiljemalt 15. aprilliks 2021 e-postile direktor@tondi.edu.ee.