Tartu Erakool

6. mai 2022 - Tartu Erakool kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu Erakool

Ootame oma kollektiivi uusi väljakutseid otsivaid ning koostöiseid inimesi, kellel on soovi panustada kooli arengusse.

Seoses kooli jätkuva arenguga otsime

TäheTERA

 • inglise keele õpetaja (I KA)
 • matemaatikaõpetaja (0.5 kohta, II KA)
 • eesti keele õpetaja (0.5 kohta, II KA)

LõunaTERA

 • mitme aine õpetaja (II KA; eesti keel & matemaatika)
 • klassiõpetaja
 • õpiabi õpetaja

ProTERA

 • inglise keele õpetaja
 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • matemaatikaõpetaja

Peedu

 • inglise keele õpetaja

TERAKE

 • logopeed (lasteaed)

Avaldust, CV-d ja haridust tõendavaid dokumente ootame  31. maiks aadressil info@tartuerakool.ee