Tartu Herbert Masingu Kool

29. juuni 2020 - Tartu Herbert Masingu Kool kommenteerimine on välja lülitatud

 

Tartu Herbert Masingu Kool

otsib oma kokkuhoidvasse meeskonda lapse eripärasid hindavaid, vanematega koostööd arendavaid, struktureerimisest vaimustuvaid õpetajaid

  • kunstiõpetuse õpetaja,
  • inglise keele õpetaja,
  • matemaatikaõpetaja,
  • eesti keele ja kirjanduse õpetaja (osakoormusega).

Lisaks veel rehabilitatsioonikeskusesse

  • psühholoog,
  • juhtumikorraldaja.

Toetame uusi õpetajaid Masingu õpetaja kutseaastaga, mille käigus omandad esmased teadmised ja oskused tööks autismispektrihäirega, traumakogemusega ja psüühikahäiretega õpilastega.

Kandideerimiseks saada avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopia hiljemalt 17. augustiks kool@masing.tartu.ee.

Täpsemaid küsimusi töö, kooli eripära ja muu asjassepuutuva kohta saad küsida õppetegevuse juhilt Kaisa Salmilt (kaisa.salm@masing.tartu.ee). Uuri kooli kohta täpsemalt ka masing.tartu.ee.

 


Comments are closed.