Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

16. mai 2023 - Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

ootab oma kollektiivi

  • hispaania keele õpetajat (0,43 ametikohta, asenduskoht).

Sind ootab ees

  • aktiivne koolipere ja inspireeriv õpikeskkond,
  • paindlik töökorraldus ja enesearengu võimalused,
  • ühised väljasõidud, sündmused ja projektid,

Soovime, et meie uus kolleeg

  • usub iga õpilase võimekusse ja armastab töötada noortega,
  • loob usalduslikke suhteid ja väärtustab meeskonnatööd,
  • kannab edasi meie kooli väärtusi – on loov, sõbralik ja õpihimuline,
  • omab vastavat kvalifikatsiooni.

Tööleasumine augustis 2023.

Palun saada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 9. juuniks 2023 aadressil merike.kaste@raad.tartu.ee.

Rohkem infot telefonil 520 4293, direktor.