Tartu Lasteaed Mõmmik

22. sept. 2022 - Tartu Lasteaed Mõmmik kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu Lasteaed Mõmmik

kuulutab välja konkursi

  • logopeedi,
  • rühmaõpetaja,
  • liikumisõpetaja,
  • muusikaõpetaja ametikohtade täitmiseks.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 10.10.2022. a aadressil Mõisavahe 32, 50708 Tartu mommik@raad.tartu.ee.

Info tel 7461 095, 5344 8030.