Tartu Lasteaed Poku

13. mai 2022 - Tartu Lasteaed Poku kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu Lasteaed Poku

ootab oma töökasse ja toredasse kollektiivi

  • lasteaiaõpetajat või abiõpetajat tasandusrühma (1,0 koormus, põhikoht) 
  • rühmaõpetajat (1,0 koormus, asenduskoht) 
  • liikumisõpetajat (0,5 koormus, põhikoht) 
  • õpetaja abi (1,0 koormus, põhikoht) 
  • tugiisikut (1,0 koormus).

Tööleasumise aeg augustis.

CV ja kaaskiri palun saata hiljemalt 31. maiks e-posti aadressile olivia.voltri@raad.tartu.ee

Info telefonil 5308 0079.

Meie tegemisi saab jälgida:

https://pokulasteaed.weebly.com/

https://www.facebook.com/tartulasteaed.poku