Tartu Vallavalitsus

31. mai 2021 - Tartu Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

  • Tabivere Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks.

 Tabivere Lasteaed asub Tabivere aleviku südames aadressil Tuuliku 11. Lasteaias töötab praegu viis rühma, kuid lasteaia hoone rekonstrueerimine lähiaastail muudab maja kaasaegsemaks ja energiatõhusamaks ning see loob eeldused asutuse kasvuks.

 

Edukal kandidaadil on

  • motivatsioon olla osa loomingulisest meeskonnast, kus õppetegevus toimub maaelu ja loodusega kooskõlas,
  • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimispädevused (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud nõuetele),
  • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus.

Kasuks tuleb varasem töökogemus ja võõrkeelte oskus.

Palume kandidaadil esitada lisaks elulookirjeldusele essee „Õppiva lasteaia võimalused“.

Pakume

  • stabiilset töökohta ja arenevat töökeskkonda, kust kunagi ei puudu laste kilked,
  • 56 kalendripäeva puhkust aastas,
  • mitmesuguseid koolitusi ja enesetäiendusvõimalusi.

Tööleasumise aeg august 2021.

 Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:

avaldus, elulookirjeldus, essee, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia esitada märgusõnaga „Lasteaia direktori konkurss“ Tartu Vallavalitsusele (Haava t 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond) või e-aadressil digitaalselt allkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 30.06.2021.

Täiendav informatsioon sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev, e-aadress anne.aleksejev@tartuvald.ee.

Info tel 5340 1591.