Tartu vallavalitsus

8. apr. 2021 - Tartu vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu vallavalitsus

kuulutab välja avaliku  konkursi

  • J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks (asukoht Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, Tartu maakond).

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on Tartu Vallavalituse hallatav põhikool, kus praegu õpib 65 õpilast, koolil on ka 12-kohaline õpilaskodu ning oma köök. Sügisest lisandub koolile lasteaiaosa umbes 50 lapsega.

Kogukonnakoolina pööratakse suurt tähelepanu hariduslike erivajadustega lastele soodustava keskkonna loomisele – seda nii nõrgemate järele aitamisel, kui ka andekate puhul akadeemilise edu saavutamisel olümpiaadidel. Koolil on pikaajalised huvi- ja isetegevuslikud traditsioonid erinevatel konkurssidel osalemise ja ka korraldamise näol.

Edukal kandidaadil on

  • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad),
  • projekti juhtimise ja kirjutamise kogemus,
  • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus,
  • oskus suunata meeskonda kasutama kaasava hariduse meetmeid (HEV temaatika),
  • andekamate õpilaste toetussüsteemi käivitamine.

Kandideerimiseks palume kirjutada essee teemal „Hariduse suunad kogukonna koolis“.

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:

avaldus, essee, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia, omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab põhikooli direktorile kehtestatud nõuetele, omab lastega töötamise kogemust  ning ei ole kriminaalkorras karistatud.

Konkursi võitnud kandidaadiga sõlmitakse alates 2. augustist 2021 tähtajatu tööleping.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Direktori konkurss” Tartu Vallavalitsusele (Haava 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond) või e-postiga digitaalselt allkirjastatult tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 10.05.2021.

Täiendav informatsioon sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev, e-post anne.aleksejev@tartuvald.ee.