Toila Vallavalitsus

21. mai 2024 - Toila Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

 Toila Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Voka Lasteaia Naksitrallid direktori ametikohale.

Voka Lasteaed Naksitrallid on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav munitsipaalõppeasutus, mis asub looduskaunis Voka alevikus, Männiku tn 2. Lasteaias on 6 rühma. Lasteaia põhiülesandeks on luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav ning hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

Töö kirjeldus

Lasteaia direktori põhilisteks tööülesanneteks on:

 • innustava, arendava ja toetava keskkonna loomine nii lastele, personalile kui ka lapsevanematele,
 • juhtida õppe- ja kasvatustegevust ning finants- ja majandustegevust,
 • olla toetavaks ja inspireerivaks juhiks oma meeskonnale.

Ootused kandidaadile:

 • magistrikraad (võib olla omandamisel),
 • eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele,
 • pedagoogiline ja juhtimiskompetents,
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus nii kõnes kui kirjas.

Kasuks tuleb:

 • eelarvelise asutuse majandamise tundmine,
 • analüüsimis- ja planeerimisoskus, vastutustundlikus, korrektsus, täpsus
 • koostöö- ja suhtlemisoskus s.h. kaasamistahe ja eestvedamisoskus,
 • väga hea eneseväljendamisoskus nii kõnes kui kirjas,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus,
 • väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus.

 Omalt poolt pakume

 • tähtajatut ametikohta,
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalust,
 • töökohta looduskaunis Voka alevikus,
 • puhkust 49 kalendripäeva.

Tööleasumine juulis 2024.

Kandideerimiseks esitada:
• avaldus,
• elulookirjeldus sh haridus- ja teenistuskäik ja läbitud koolitused,
• ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
• visioon Voka Lasteaed Naksitrallid arengust ja sammud selle elluviimiseks lähiaastatel (1 A4 lehekülg).

Dokumendid esitada hiljemalt 20.06.2024 e-aadressil toilavv@toila.ee märgusõnaga „Direktori konkurss”.

Isikuandmete edastamist loetakse nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.

Täiendav informatsioon abivallavanem Maarika Tarum, tel 5787 3112, e-post maarika.tarum@toila.ee.