Tori Vallavalitsus

13. okt. 2021 - Tori Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Tori Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

  • Tammiste Lasteaia-Algkooli direktori ametikoha täitmiseks.

Kutsume lasteaia- ja koolipere juhtima tasakaaluka ja arengut väärtustava DIREKTORI, kes on positiivse eluhoiakuga ja motiveeritud kiiresti arenevas piirkonnas kujundama tugevat alus- ja põhiharidust.
Direktori peamisteks ülesanneteks on juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, hoolekogu ja Tori Vallavalitsusega, majandustegevuse koordineerimine ning lasteaia üldise arengu eest hea seismine.

Lisainfo 5915 1989, herve.merivald@torivald.ee

Dokumendid esitada 24. oktoobriks Tori Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnumaa või digitaalselt e-posti aadressil eve.atka@torivald.ee

www.torivald.ee/vabadtookohad