Tõrva Gümnaasium ja Tõrva Kool

5. juuni 2024 - Tõrva Gümnaasium ja Tõrva Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Tõrva Gümnaasium ja Tõrva Kool

 • Ootame tööle noorte- ja projektijuhti.

Töö eesmärk on tagada Tõrva Gümnaasiumi ja Tõrva Kooli igapäevane õppe- ja kasvatustegevuse toetamine koolinoorsootöö ja projektitöö kaudu.

Noorte- ja projektijuhi põhiülesanded on toetada õppe- ja kasvatustegevust noorsootöö kaudu, tagada sisukate kooliürituste läbiviimine, õppijate mitteformaalõppe organiseerimine ja arendamine ning kooli arengut toetavate projektide algatamine, koostamine ja elluviimine, lähtudes koolide arengueesmärkidest; õpilasesinduse tegevuse mentorlus ja toetamine.

Hea noorte- ja projektijuhina on Sul

 • noortega töötamise soov ja kogemus,
 • projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus,
 • sotsiaalmeedia haldamise oskus ja huvi,
 • hea eneseväljendus-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus,
 • hea meeskonnatöö, ajaplaneerimise ja enesejuhtimise oskus,
 • täpsus, hea pingetaluvus ja avatus uuendustele,
 • kõrgharidus (kasuks tuleb pedagoogiline või noorsootööalane kõrgharidus).

 

 • Ootame tööle haridustehnoloogi

Töö eesmärk on tagada Tõrva Gümnaasiumi ja Tõrva Kooli igapäevane haridustehnoloogia-alane nõustamine ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu funktsioneerimine.

Haridustehnoloogi põhiülesanded on koordineerida digiõppe alast tegevust, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades koolide personali digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis; aidata kaasa digiinnovatsiooni ja digikultuuri juurutamisele koolis; tagada info- ja kommunikatsiooniteholoogia taristu funktsioneerimine.

Hea haridustehnoloogina on Sul

 • oskus välja pakkuda, arendada ja juurutada innovaatilisi lahendusi õppeasutuste digivõimekuse tõstmiseks,
 • haridustehnoloogiliste vahendite ja meetodite tundmine ja nende oskuslik rakendamine,
 • sotsiaalmeedia haldamise oskus ja huvi,
 • hea eneseväljendus-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus,
 • hea meeskonnatöö, ajaplaneerimise ja enesejuhtimise oskus,
 • kõrgharidus.

Pakume Sulle

 • võimalust panustada koolide arengusse,
 • toetavat ja uuendusmeelset meeskonda,
 • enesearenguvõimalusi,
 • 3 tervisepäeva aastas,
 • vähemalt 35 puhkusepäeva aastas.

Kandideerimiseks esita elulookirjeldus ja sooviavaldus koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja õiendiga 19. juuniks kool@torva.edu.ee.

Tööleasumine 1. augustil 2024.

Lisainfo koolijuht Maarja Kallis maarja.kallis@torva.edu.ee, 5430 0637.