Tõrva Gümnaasium

22. mai 2023 - Tõrva Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Tõrva Gümnaasium

kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • matemaatikaõpetaja 1,0,
  • inglise keele õpetaja 2,0,
  • eripedagoog 2,0,
  • abiõpetaja 3,0,
  • vene keele õpetaja 1,0,
  • sotsiaalpedagoog 1,0,
  • kehalise kasvatuse õpetaja (tüdrukud) 1,0.

 Konkursist osavõtuks esitada

  • sooviavaldus,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • CV.

 Dokumendid saata hiljemalt 09.06.2023. a meiliaadressil kool@torva.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või postiaadressil Puiestee 1, 68606 Tõrva linn.

Tööleasumise aeg on 28.08.2023. a.

Lisainfo ivar@torva.edu.ee, 525 5384.