Türi lasteaed

8. veebr. 2021 - Türi lasteaed kommenteerimine on välja lülitatud

Türi lasteaed

ootab oma meeskonda

  • logopeedi (koormus vastavalt kokkuleppele, tähtajatu leping).

Peamisteks tööülesanneteks on

  • kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ning õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile,
  • koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine.

Nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse.

Türi Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade ja Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga. Järjepidevaid ning kaasahaaravaid terviseüritusi on meil nii lastele kui ka töötajatele.

Ligi 90-liikmelise meeskonnana peame väga oluliseks lapsest lähtuvat koostööd ning professionaalsust.

Türi vald toetab kodu soetamist https://www.tyri.ee/kodu-soetamise-toetus.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Lisainfo Angela Lõhmus, tel 5648 7855, direktor.lasteaed@tyri.ee.