Türi Põhikool

13. märts 2023 - Türi Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Türi Põhikool

pakub konkursi korras tööd

  • klassiõpetajale (1 koht);

Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

  • füüsikaõpetajale (koormus kokkuleppel);

Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

  • koolipsühholoogile (1 koht);

Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

  • eripedagoogile (1 koht).

Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

Tööleasumine augustis 2023. Elamispinna võimalus.

Kandideerimiseks saata kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 9. aprilliks Türi Põhikooli aadressil F. J. Wiedemanni 3a, 72213 Türi või e-aadressil sekr@tyripk.ee.

Lisainformatsioon õppejuhi telefonil 5333 1608.