Türi vallavalitsus

23. nov. 2021 - Türi vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Türi vallavalitsus

võtab tööle

  • Käru Põhikooli direktori.

Direktori ametikoha kandidaadi kvalifikatsiooninõuded on:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
  • juhtimiskompetentsid, mida hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

Töötasu alammäär kuus on 1600 eurot.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel, tööleping sõlmitakse tähtajatult.

Kandideerijal esitada hiljemalt 13. detsembril 2021 Türi Vallavalitsuse e-aadressil vallavalitsus@tyri.ee järgmised dokumendid:

  • kandideerimisavaldus,
  • elulookirjeldus,
  • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele digiallkirjastatult e-postile vallavalitsus@tyri.ee.

Lisainfo tel 512 5423 ja 518 1340.