Vaida Põhikool

3. märts 2023 - Vaida Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Vaida Põhikool

pakub alates uuest õppeaastast  tööd

  • 0,75 koormusega sotsiaalpedagoogile (3 päeva nädalas).

Vaida Põhikool asub looduslikult kaunis kohas Rae vallas Vaida alevikus, Tallinnast 22 km kaugusel. Transpordiühendus on hea. Kool on rekonstrueeritud.  Koolimajas on  kaunis interjöör, avarad klassiruumid. Koolipere on väike ja ühtehoidev. Õpilaste arv läbi viimaste aastate 145–155. 2017. aastal sai kool Harjumaa turvalise kooli tiitli ja 2019. aastal tunnustas president seda „Kauni kodu“ asutuste kategoorias.

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõue:  vajalik erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse ning kui kandideerija emakeel ei ole eesti keel, siis eesti keele oskus C1-tasemel. Kandideerima on oodatud ka magistriõppes viimast aastat sotsiaalpedagoogikat õppivad tulevased sotsiaalpedagoogid. Kuna koolipere on väike, siis on see tulevasele sotsiaalpedagoogile hea algus! Koolivaheaegadel oleme paindlikud.

CV ja sooviavaldus saata direktor@vaidakool.ee.

Konkurss kestab 1. maini 2023. Tööleasumine augustis.

———————————

Vaida Põhikool

pakub tööd

  • 0,5 koormusega eripedagoogile või 0,5 koormusega eripedagoogiliste pädevustega õpiabirühma õpetajale.

Viimastel aastatel on suurenenud matemaatikas õpiraskustega õpilaste arv. Sellest tulenevalt ootame kandideerima magistrikraadiga eripedagoogi, kes toetab individuaal- või rühmatundides just selles valdkonnas õpilaste õpioskuste arendamist, nõustab õpilasi, õpetajad ning lastevanemaid, teeb koostööd teiste tugispetsialistidega.

Ootame kandideerima (juhul kui eripedagoogi ei leia) üldhariduskooli õpetaja kutset omavat õpetajat, kes on läbinud õpiabiõpetaja õppe/koolituse (omab tunnistust) ning viiks läbi matemaatikas õpiraskustega õpilastele õpiabitunde.

Kooli õppekeel on eesti keel. Kui kandidaadi emakeel ei ole eesti keel, siis on vajalik C1-tasemel eesti keele oskus. Kandideerimiseks saata CV ja sooviavaldus e-aadressil direktor@vaidakool.ee.

Konkurss kestab kuni 31.03.2023. Töötamise algus niipea kui võimalik!