Väike-Maarja Gümnaasium

6. apr. 2021 - Väike-Maarja Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Väike-Maarja Gümnaasium

Väärt kool Virumaal

ootab 2021/2022. õppeaastal oma kooliperre ettevõtlikke ja kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid

    • vene keele õpetaja (osalise koormusega),
    • põhikooli loodusainete (bioloogia, geograafia) õpetaja (1,0 ametikohta),
    • matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta),
    • kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 ametikohta),
    • hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja (1,0 ametikohta),
    • põhikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (osalise koormusega).

Omalt poolt pakume kaasaegset õpikeskkonda, innovaatilist õppekorraldust, eneseteostusvõimalust.

Tööleasumine alates 23.08.2021.

Sooviavaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri saata 28. aprilliks 2021 aadressil Väike-Maarja Gümnaasium, Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Virumaa või e-aadressil info@vmg.v-maarja.ee.

Täiendav info telefonil 505 3775.