Valga Jaanikese Kool

10. mai 2023 - Valga Jaanikese Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Valga Jaanikese Kool

kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • klassiõpetaja (hooldusklass) 1,0,
  • klassiõpetaja (LÕK-õpe, individuaalne õpe) 2,0,
  • tööõpetuse õpetaja, osaline töökoormus,
  • sotsiaalpedagoog, 0,2.

Ootame meeskonda ärksameelseid, lahenduskeskseid, empaatilisi, edenemismõtteviisiga, lastest hoolivaid säravaid inimesi, kellel on

  • eesti keele oskus kõrgtasemel,
  • tööks vajalik kvalifikatsioon,
  • kogemus ja tahe töötada hariduslike erivajadustega õpilastega,
  • soov õppida.

Tööleasumise aeg on 22.08.2023.

Motiveeritud sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saada meile hiljemalt 9. juuniks 2023 aaadressil kool@jaanikese.edu.ee.

Loe, vaata, küsi https://www.jaanikese.edu.ee.