Valga Priimetsa Kool

15. juuli 2021 - Valga Priimetsa Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Valga Priimetsa Kool

võtab tööle

  • eesti keel teise keelena õpetaja 1,0 või osaline koormus (sh 7t eriklassides),
  • inglise keele õpetaja (1,0),
  • logopeedi (vene õppekeelega klassid) (osaline koormus 0,5),
  • logopeedi (eesti õppekeelega klassid) (osaline koormus 0,5),
  • inimeseõpetuse õpetaja (osaline koormus 4 tundi vene õppekeelega klassides).

Ootused kandidaadile:

Kandidaadi vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (Haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel, eesti keeles õpetamise puhul C1-tasemel, täpsus, korrektsus ja vastutustundlikkus ning soov panustada kooli arengusse.

Tuleb kasuks:

Varasem töökogemus haridusasutuses, vene keele oskust vähemalt A2-tasemel, inglise keele oskus, arusaam nüüdisaegsest õpikäsitlusest, arusaam keelekümblus- ja LAK-õppe metoodika põhimõttetest, hea arvutikasutamise oskus.

Kandideerimiseks palume saata kirjalik avaldus, elulookirjeldus ehk CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia, kandidaadi soovil muud dokumendid meiliaadressil yulia.kopotnik@vpmk.edu.ee

Lisainfo yulia.kopotnik@vpmk.edu.ee või telefoni teel 5557 8559.

Tööleasumise aeg on 01.09.2021.

Kandideerimise tähtaeg on 18.08.2021.