Vana-Vigala Põhikool

28. apr. 2021 - Vana-Vigala Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist 2021 (tööleasumisega 23. augustil):

  • vene keele õpetaja – 13 tundi,
  • inglise keele õpetaja – 9 tundi,
  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – 9 tundi,
  • füüsikaõpetaja – 8 tundi,
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi,
  • käsitöö- ja kodunduse õpetaja – 8 tundi,
  • kehalise kasvatuse õpetaja – 13 tundi,
  • kunstiõpetuse õpetaja – 5 tundi,
  • õpilaskodu öökasvataja.

 Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 21. maiks 2021 vanavigala.pohikool@marjamaa.ee.

Täiendav info Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira, tel 5330 5966. Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee.