Vara Põhikool 

20. mai 2024 - Vara Põhikool  kommenteerimine on välja lülitatud

Vara Põhikool 

ootab 2024/2025. õppeaastast oma meeskonda

 • klassiõpetajat, 17 ainetundi,
 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat, 12 ainetundi,
 • inglise keele õpetajat, 22 ainetundi,
 • loodusainete õpetajat (loodusõpetus, bioloogia, geograafia), 17 ainetundi,
 • loodusainete õpetajat, III kooliaste (loodusõpetus, keemia, füüsika), 10 ainetundi,
 • muusikaõpetajat 12 ainetundi,
 • tehnoloogiaõpetuse õpetajat, kuni 6 ainetundi,
 • informaatikaõpetajat, 4 ainetundi,
 • kehalise kasvatuse õpetajat kuni 15 ainetundi,
 • haridustehnoloogi, 0,5 ametikohta,
 • õppejuhti, 0,3 ametikohta,
 • logopeedi, 0,5 ametikohta.

Kandidaadilt ootame erialast haridust (võib olla omandamisel).

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 16. juuniks 2024 kool@varakool.edu.ee.

Täiendav info telefonil 512 0644.