Värska Gümnaasium

22. mai 2023 - Värska Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Värska Gümnaasium

võtab 2023/2024. õppeaastast konkursi korras tööle

  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
  • bioloogiaõpetaja (osaline koormus),
  • gümnaasiumi matemaatikaõpetaja (osalise koormusega),
  • käsitöö- ja kodunduse õpetaja (osalise koormusega),
  • loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja (ajutiselt äraoleva õpetaja asendamine),
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (osalise koormusega),
  • B-võõrkeele (soome keel, hispaania keel vm) õpetaja (osalise koormusega).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 11. juunil 2023 e-aadressil kool@varskakool.ee või postiaadressil Pikk 13, Värska alevik, Setomaa vald, 64 001 Võrumaa.

Info telefonil 513 4782, direktor Liina Palu.