Veskitammi Lasteaed

10. nov. 2022 - Veskitammi Lasteaed kommenteerimine on välja lülitatud

Veskitammi Lasteaed

Ootame koolieelikute rühma tööle positiivse ellusuhtumisega lapsi armastavat täiskohaga

 • lasteaiaõpetajat töötaja vanemapuhkuse ajaks.

Sobival kandidaadil on

 • lasteaiaõpetaja kvalifikatsioon ja kompetentsid,
 • vastutustunne ja koostööle orienteeritus,
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel.

Tööülesannete kirjeldus

 • laste kasvamiseks ja arenemiseks lapsest lähtuva turvalise mängu- ja kasvukeskkonna loomine koostöös laste ja nende peredega,
 • laste õpetamine ja kasvatamine, esmaste suhtlemis-, õpi- ja koostööoskuste kujundamine,
 • laste elu ja tervise kaitse ning turvalisuse tagamine lasteaias oleku ajal,
 • lastevanemate nõustamine lapse arengu- ja kasvatusküsimustes.

Meie töötajad hindavad

 • tööalast autonoomiat – võimalust iseseisvalt planeerida ja läbi viia oma rühma õppe- ja kasvatustööd,
 • koolitusvõimalusi,
 • paindlikku töökorraldust,
 • 49 päevast puhkust,
 • sporditoetust.

Töö asukoht: Veskitammi Lasteaed Laagris

Tööleasumise aeg: 2. jaanuar 2023

Lisainfo: Rita Klein, 5343 3071 või juhataja@veskitammila.ee

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume hiljemalt 4. detsembriks 2022 saata CV Online portaali kaudu või aadressil juhataja@veskitammila.ee.

 Eesti mandriosa rahvarohkeim vald sündis 24. oktoobril 2017. aastal Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisel. Enam kui 23 000 elanikuga Saue valda teenindab Saue Vallavalitsus 85 teenistuja ja 28 hallatava asutusega. Saue vallas hoitakse oma joont, maad ja inimesi – Saue vallas on ilus elada, õppida ja töötada.