Viimsi Lasteaiad

13. mai 2022 - Viimsi Lasteaiad kommenteerimine on välja lülitatud

Viimsi Lasteaiad

Ootame enda kollektiivi 2022/2023. õppeaastaks tööle:

  • õppejuhti,
  • õpetajat,
  • abiõpetajat,
  • logopeedi.

Meile sobiv kandidaat valdab eesti keelt väga heal tasemel, on loova mõtlemisega, lähtub oma töös laste heaolust, on suurepärane meeskonnatöötaja, tuleb hästi toime ka keerulistes olukordades, mida lasteaiapäev ette võib tuua ning soovib lasteaias pakkuda välja huvitavaid ideid lasteaiaelu edendamiseks.

Õppejuhi ametikohale kandideerimisel on eelduseks erialane magistrikraad (või on omandamisel).

Palume kandidaatidel saata CV ja sooviavaldus 3. juuniks 2022. a. (õppejuhi kandidaatidelt ootame ka motivatsioonikirja) Mirje Trei (personalijuht) e-aadressil mirje@viimsilasteaiad.ee.

Telefon 5622 0121.