Viimsi Vallavalitsus

1. okt. 2021 - Viimsi Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Tule edumeelsesse ja väärtusi loovasse valda muusikahariduse juhiks!

Ootame Viimsi Muusikakooli direktoriks kogemustega eestvedajat, kes sütitab õpilasi ja õpetajaid; praktikut, kes teab, mis on ladusa õppetöö korraldamise saladus ning kuidas luua koolile lisaväärtust ja liidrit, kes paneb rõhku heale koostööle nii teiste huvikoolide, üldhariduskoolide kui ka kultuurikorralduse partneritega. Ootame inimest, kelle loomuses on eesmärgipärane tegutsemine ning kes naudib väljakutseid!

Kandideeri julgelt, kui Sul eelpool kirjeldatule lisaks

 • kõrgharidus ja vähemalt muusikaalane kutseharidus;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • teadmised muusikakoolide töökorraldusest;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • C1-tasemel eesti ja B2-tasemel inglise keel;
 • Office 365 programmide kasutamise oskus.

Meiega koos

 • tegutsed suures, uuendusmeelses ja väljakutseid pakkuvas omavalitsuses;
 • töötad koos valdkonna parimate professionaalidega;
 • oled kaasatud 2022. a avatava kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artiumi huvihariduse suuna loomisesse;
 • saad kujundada omanäolist ja loovat töökeskkonda;
 • Sul on võimalused õppimiseks ja enesearendamiseks.

Konkursil osalemiseks palume esitada Viimsi Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri, mis sisaldab visiooni ja tegevuskava haridusasutuse juhina (max 2 lk) ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 20. oktoobriks e-posti aadressil personal@viimsivv.ee märgusõnaga “Muusikakooli direktor” või kandideerida läbi CV-Online.

Viimsi Muusikakool asub Haabneemes, aadressil Rohuneeme tee 38  ja alates 2022. a  aprillist kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artiumi ruumides.

www.viimsimuusika.ee

https://www.viimsivald.ee/viimsiartium