Viljandi Gümnaasium

22. mai 2023 - Viljandi Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Viljandi Gümnaasium

kuulutab välja konkursi

 • geograafiaõpetaja (1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 21. augustist 2023. a.

Kandidaadilt ootame

 • kvalifikatsioonile vastavat kõrgharidust (või omandamisel),
 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,
 • ettevõtlikkust ja algatusvõimet,
 • head suhtlemisoskust.

Abiks on

 • varasem koolis töötamise kogemus,
 • valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat),
 • valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.

Pakume

 • tänapäevast töökeskkonda,
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,
 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg);
 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressil Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile kool@vilgym.edu.ee.

Kandideerimise tähtaeg  05.06.2023.