Viljandi lasteaed Krõllipesa

24. märts 2020 - Viljandi lasteaed Krõllipesa kommenteerimine on välja lülitatud

Viljandi lasteaed Krõllipesa

kuulutab välja konkursi

  • lasteaiaõpetajate 1,0 ametikohtadele (lapsehoolduspuhkuste asendusperioodiks).

Kvalifikatsiooninõuded kandidaadile: kõrgharidus ja pedagoogiline kompetentsus vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele  RT I, 03.09.2013, 4 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 18.

Kasuks tuleb väga hea suhtlemisoskus, valmisolek meeskonnatööks, vastutustunne ja organiseerimisoskus, arvutioskus.

Avaldus, CV ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 13.04.2020. a elektroonselt krollipesa@viljandi.ee või aadressil Kagu 9, 71013 Viljandi.

Täiendav info telefonil 530 1 8149.


Comments are closed.