Viljandi Linnavalitsus

16. sept. 2022 - Viljandi Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Viljandi Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Viljandi Muusikakooli direktori ametikohale.

Viljandi Muusikakool on muusikaharidust ja huvitegevust pakkuv huvikool, mille eesmärk on kujundada laia silmaringiga muusika- ja kultuurimaastikku rikastavaid inimesi. Direktorina on Sul võimalus panustada selle eesmärgi täitmisse läbi oskusliku meeskonnajuhtimise, kaasaegse õppe- ja huvitegevuse ning valdkondliku arengu.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • muusikaalane magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus nii kõnes kui kirjas.

Kasuks tuleb:

 • juhtimiskogemus ja/või pedagoogilise või juhi töökogemus muusika valdkonnas
 • eelarvelise asutuse majandamise aluste tundmine
 • analüüsi- ja planeerimisoskus, vastutustundlikkus, korrektsus ja täpsus
 • hea õpi- ja otsustusvõime
 • koostööoskus, väga hea suhtlemisoskus ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas
 • oled tutvunud Viljandi Muusikakooli arengukava, põhimääruse ja õppekorraldust puudutavate dokumentidega.

Pakume Sulle:

 • väärtuspõhist ja tähendusega täisajaga tööd tähtajatu lepingu ja konkurentsivõimelise palgaga
 • võimalusi eneseteostuseks oma valdkonna spetsialistidest koosneva meeskonnaga
 • valdkonnaalaseid täienduskoolitusi
 • 56 kalendripäeva põhipuhkust
 • soodustusi tervise edendamiseks.

 Konkursil osalemiseks esitada:

 • kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta
 • elulookirjeldus, sh haridus- ja teenistuskäik ning läbitud koolitused
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
 • essee „Muusikakooli kui huvikooli roll kultuuri- ja haridusmaastikul“
 • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esita e-posti aadressil viljandi@viljandi.ee või saada postiga / too need aadressile Linnu 2, Viljandi 71020.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.

Kandideerimise tähtaeg: 07. oktoober 2022

Lisainfo: Viljandi Linnavalitsuse personalijuht Eret Kalvik, 435 4737, eret.kalvik@viljandi.ee