Viljandi Männimäe Lasteaed

14. mai 2024 - Viljandi Männimäe Lasteaed kommenteerimine on välja lülitatud

Viljandi Männimäe Lasteaed

kuulutab välja konkursi

  • lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohale (tähtajaline) tööleasumisega 5. augustil,
  • liikumisõpetaja 1,0 ametikohale tööleasumisega 26. augustil,
  • tugiisiku 1,0 ametikohale tööleasumisega 26. augustil,
  • õpetaja abi 1,0 ametikohale tööleasumisega 2. septembril.

 Kvalifikatsiooninõuded kandidaadile:

kõrgharidus ja pedagoogiline kompetentsus vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele RT I, 03.09.2013, 4 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 18.

CV ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 21.06.2024. a elektroonselt info@mannimae.ee.

Täiendav info telefonil 5333 2297.