Võru Vallavalitsus

3. aug. 2022 - Võru Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Võru Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

  • Parksepa Keskkooli direktori ametikoha täitmiseks.

Nõuded kandidaadile, ametijuhend ja konkursi täpsemad tingimused on leitavad Võru valla veebilehelt https://voruvald.ee/toopakkumised. Ametisse asumise aeg on esimesel võimalusel.

 Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

  • kandideerimisavaldus,
  • elulookirjeldus,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • kandidaadi visioon kooli juhtimisest ja kooli edasisest arengust,
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume saata digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil vald@voruvald.ee hiljemalt 25.  augustil 2022 märgusõnaga „Parksepa Keskkooli direktor“.