Võru Vallavalitsus

31. dets. 2020 - Võru Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Avalik konkurss Vastseliina Muusikakooli direktori ametikohale

 Muusikakooli direktor korraldab huvikoolis muusikalise hariduse andmist ning loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks muusikaliseks arenguks.

Kandidaadilt eeldame

 • kõrgharidust (võib olla omandamisel) või vähemalt keskeriharidust ja juhtimiskompetentsi,
 • arvuti kasutamise oskust,
 • väga head organiseerimisvõimet,
 • väga head kuulamis- ja suhtlemisoskust,
 • oskust planeerida tööprotsessi.

Kasuks tuleb

 • eelnev juhtimiskogemus,
 • projektikirjutamise kogemus,
 • B-kategooria autojuhiluba.

Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd,
 • head ja toetavat kollektiivi.

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV,
 • motivatsioonikiri,
 • haridust tõendava dokumendi koopia,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult 29. jaanuariks 2021 e-aadressil vald@voruvald.ee või Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605 Võru maakond märgusõnaga „Vastseliina Muusikakooli direktori konkurss“.

Lisainformatsioon Piret Otsatalu, piret.otsatalu@voruvald.ee, tel 520 3908.

Ametijuhend on leitav Võru Vallavalitsuse kodulehelt www.voruvald.ee.