Võistlus „Parimad õpilasuurimused eesti keele ja kirjanduse alal”

Tallinna Ülikooli emakeeleõpetuse infokeskus ootab võistlusele eestikeelseid gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilaste LÜHIUURIMUSI EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ALAL (sh keelenähtuste ja keelekasutuse, teksti- ja stiiliuurimused, eri liiki tekstide lugemuse, lugemis- ja kirjutusharjumuste … Jätka Võistlus „Parimad õpilasuurimused eesti keele ja kirjanduse alal” lugemist