Võistlus „Parimad õpilasuurimused eesti keele ja kirjanduse alal”

Tallinna Ülikooli emakeeleõpetuse infokeskus ootab võistlusele eestikeelseid gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilaste LÜHIUURIMUSI EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ALAL (sh keelenähtuste ja keelekasutuse, teksti- ja stiiliuurimused, eri liiki tekstide lugemuse, lugemis- ja kirjutusharjumuste uurimused, kodukoha keelemaastiku uurimused vm ainetega haakuv). Uurimused peavad olema teostatud 2015/2016. õa või lõpetatud ja viimistletud 2016. aasta sügisel. 2015/2016. õppeaastal koolis hinnatud uurimusi … Jätka Võistlus „Parimad õpilasuurimused eesti keele ja kirjanduse alal” lugemist