Matemaatika e-testid – hea töövahend õpetajale

29. nov. 2019 Kristel Mikkor töögrupi juht, Tartu ülikooli matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava programmijuht - Kommenteeri artiklit
E-testide tulemus on sõnaline tagasiside õpilasele ja õpetajale ning ühtegi arvulist tulemust ei esitata.

Millises suunas on liikunud ja kui kaugele jõudnud matemaatika e-testide arendamine?

Sel õppeaastal on Eesti haridusteemade seas suurel määral tähelepanu pälvinud põhikooli riiklike lõpueksamite kaotamise ettepanek. Sel teemal sõnavõtjad on mitmeid kordi märkinud, et eksamite kadumisega jäävad õpilaste tulemuste hindamise vahendina kasutusse e-testid või elektroonilised tasemetööd.

Võttes fookusesse matemaatika ainevaldkonna, kus põhikooli matemaatikaeksami sooritamine on praegu veel kõikidele 9. klassi õpilastele kohustuslik, on just õige aeg vaadata, millises suunas on liikunud ja kui kaugele jõudnud matemaatika e-testide arendamine.

Koostöös sihtasutusega Innove on käimas kolm projekti, mille raames arendatakse Tartu ülikooli juhtimisel põhikooli I ja II astme, Tallinna ülikooli juhtimisel põhikooli III astme ning mõlema ülikooli koostööna gümnaasiumiastme matemaatika e-teste. Kõik need arendused toimuvad Euroopa sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Praegu on arendustöödest kõige enam tehtud just I ja II kooliastme matemaatika e-testide osas, mis on kavas võtta koolides kohustuslikuna kasutusele 2020. aasta sügisest, esimesena kõikidest matemaatika e-testidest. Põhikooli esimese astme (1.–3. klass) ja teise astme (4.–6. klass) matemaatika e-teste hakati arendama 2017. aastal Tartu ülikoolis haridustehnoloogia professori Margus Pedaste juhtimisel kontseptsiooni väljatöötamise ja eeltestimisega. Alates 2019. aastast tehakse seda uues matemaatikahariduse keskuses, kaasates ekspertidena klassiõpetajaid. Arendustöö eesmärk on luua matemaatika e-testid, mis annavad ülevaate õpilase eelmise kooliastme õpiväljundite saavutamisest, toetavad matemaatika õppimist, õpetamist ja kujundavat hindamist ning annavad senisest enam tagasisidet nii õpilasele kui õpetajale.

Mida uued matemaatika e-testid hindavad?

Ülesanded hindavad põhikooli riiklikust õppekavast lähtuvalt ainekavaga määratud esimese kooliastme õpilase matemaatika õpitulemusi vastavalt kolmele ainevaldkonnale: arvutamine, geomeetrilised kujundid, mõõtmine ja tekstülesanded, ja teise kooliastme õpilase matemaatika õpitulemusi vastavalt kolmele ainevaldkonnale: arvutamine, andmed ja algebra, geomeetrilised kujundid ja mõõtmine. Iga ainevaldkonna ülesanne on omakorda kahel tunnetuslikul tasemel: teadmiste tase (protseduuriliste ja mõisteliste teadmiste tase) ning probleemide lahendamise oskuse tase.

Ühes testis on esimesel kooliastmel kokku üheksa ja teisel kooliastmel kaheksa ülesannet, mis on mõeldud lahendamiseks eksamite infosüsteemis (EIS) 45 minuti jooksul. Õpilane saab ülesandeid lahendada endale sobivas järjekorras nii, et kogu testi sooritamise ajal on võimalik minna tagasi juba antud lahenduse juurde ja muuta seda, nii kuni lahenduste esitamiseni. On lubatud ja isegi väga soovitatav, et õpilased lahendaksid testi sooritamisel ülesandeid ka paberil.

Milleks uusi matemaatika e-teste kasutada?

Esimese ja teise kooliastme matemaatika e-testid on arendatud kasutamiseks uue kooliastme (4. või 7. klassi) alguses ja mõeldud töövahendiks õpetajale, saamaks ülevaadet õpilase eelmise kooliastme õpiväljundite saavutamise kohta, mille põhjal kavandada järgneva õppeaasta õppetegevust matemaatikas.

E-testide tulemuseks on sõnaline tagasiside õpilasele ja õpetajale ning ühtegi arvulist tulemust (ei kogu testi ega ülesannete lõikes) ei esitata. Õpilasele ja õpetajale koostatakse ja kuvatakse tagasiside õpiväljundite põhiselt nii, et eraldi antakse tagasiside probleemide lahendamise oskuse kohta ning mõistete ja protseduuride tundmise kohta, kus täpsustatakse ka ainevaldkondi (nt arvutamine, geomeetriliste kujundite tundmine, mõõtmine). Kogu testi kohta antavat tunnetuslikel tasanditel tagasisidet näeb õpilane teemade kaupa ja see algab tulemusest sõltuvalt sõnadega: „oskad“, „tunned“, „õpi veel“.

Õpetaja näeb tagasisidet täpsustatud kujul kogu klassi sooritajate lõikes (nt 14 õpilast 25-st oskab leida nelinurga ümbermõõtu või 7 õpilast 25-st peab veel õppima ruudu ümbermõõdu leidmist) ja võimalusega vaadata, milliste konkreetsete õpilastega on iga arvu juures tegemist.

Matemaatika e-testide tagasiside koostamiseks ja kuvamiseks vajalike tehniliste arenduste osas andis arendusrühm Innovele väga teadliku tellimuse välistamaks igal juhul õpilasele testi sooritustulemuste põhjal hinde panemist ja õpilaste pingeritta seadmist.

Mis saab edasi?

Esimese ja teise kooliastme matemaatika e-testide arendamisel on praeguseks saanud paika kontseptsioon ning toimunud eel- ja põhitestimine, neist viimane käesoleva aasta oktoobris. Edasi tegeleb e-testide arendusrühm põhitestimise tulemuste ja testimisele antava tagasiside analüüsiga ülesannete raskusastmete hindamiseks ning tagasiside parendamiseks.

Matemaatika e-testide kasutamises peaks jätkama nende kasutamist uue kooliastme (4. või 7. klass) alguses, kuid veelgi parem oleks luua matemaatikaõpetajatele võimalus kasutada e-testimist iseseisvalt ja jooksvalt kasvõi mitu korda õppeaasta jooksul, et soovi korral saada e-testi abil ülevaade mingist konkreetsest õpetatud ainevaldkonnast.


Matemaatika e-hindamise areng III kooliastmes ja gümnaasiumis

Esimest korda katsetati III kooliastme terviktesti 2019. aasta novembris. Eesmärk oli analüüsida loodud ülesannete ja testi struktuuride ning hindamismudeli toimimist. Samuti seda, kuidas testimine mahub etteantud ajaraamidesse ja kuidas kuvada tagasiside õpetajale ja õpilasele. Täpsema ülevaate testimise tulemustest anname uue aasta alguses. Järgmine III kooliastme e-testi katsetus on planeeritud 2020. aasta kevadeks. Gümnaasiumiastme matemaatika e-testi arendust alustati e-hindamise kontseptsiooni loomisega ja esimene ülesannete katsetus on kavas 2020. aasta kevadel.


Näide õpilasele antavast tagasisidest

  • Oskad: murde liita ja lahutada; leida täisarvu asukoha arvteljel; koostada sagedustabelit.
  • Tunned: paaris- ja paarituid arve.
  • Õpi veel: kuidas leida, kas avaldise väärtus on paaris- või paaritu arv; protsendi leidmist tervikust; kolmnurga nurkade leidmist.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!