Viimases lehes
Päevakorral

Eesti hariduse juurprobleem: õpetamise ja juhtimise kvaliteet

20. veebr. 2024 Raivo Juurak toimetaja

Õpetajate ja koolijuhtide oskused jätavad soovida, selgub Praxise uuringust „Vaimse tervise ja hariduse valdkonna probleemid ning lahendused“. (www.praxis.ee/tood/vaimse-tervise-ja-hariduse-valdkonna-probleemid-ning-lahendused) Uuringu tellis Praxiselt erafirma Tulevikufond Taavet […]

Värske!

Kiili Gümnaasiumi õpilased korraldasid Eesti iseseisvuspäeva auks paraadi

23. veebr. 2024 Merilin Mändveer toimetaja

22. veebruaril tähistas Kiili Gümnaasium Eesti Vabariigi 106. aastapäeva paraadiga, mille korraldasid 11. klassi õpilased. Noored tegid kõik ettevalmistustööd – pisidetailideni välja – ise. Paraadil rivistusid 8.–12. […]

Üldharidus

Ainult tüdrukutele mõeldud huviring – kas võrdõiguslikkust edendav erimeede või hoopis poiste diskrimineerimine?

22. veebr. 2024 Christian Veske (soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik), Kristi Joamets (nõunik, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei)

Tehnoloogiaalase huvihariduse propageerimine tüdrukute seas võib kahtlemata suurendada tüdrukute soovi siduda end tulevikus tehnoloogiaga. Samas peavad hariduses olema poistel ja tüdrukutel võrdsed võimalused. Sooline […]

Arvamus

Inimlik eksitus? Digilahenduste kasutamise sagedus lastehoiu ja lasteaia tegevusnäitajana

22. veebr. 2024 Riin Seema TLÜ HTI pedagoogilise nõustamise dotsent

Alushariduse ja lastehoiu riiklikusse õppekavasse tuleks sisse kirjutada laste ööpäevase digiaja piiramise vajadus koostöös lastevanematega. Vaid madal digilahenduste kasutamise sagedus võiks olla kvaliteedikriteerium lastehoius […]

Arvamus

Õpetaja palk

21. veebr. 2024 Raivo Juurak  toimetaja

Õpetaja palga- ja karjäärimudeli arutelu on saanud hoo sisse ka Facebooki-grupis Eesti Haridusfoorum. Arutelu algatajad on pakkunud välja kõigile Eesti koolidele ühesugust mudelit, mille […]

Värske!

Arenguseire blogi: õpetajate tagasitoomise kunst

20. veebr. 2024

Õpetajate järelkasvu tagamisel on seni olnud põhitähelepanu suunatud õpetajakoolituse õppekohtade arvu suurendamisele. Ent tähelepanu tuleks koondada hoopis õpetajate reservile, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Eneli […]

Arvamus

Need depressiivsed maagümnaasiumid …

20. veebr. 2024 Aarne Ruben õpetaja, kirjanik

Miks peaksid tipud pealt vaatama, kuidas õpetaja paneb paika neid, kellest ei saa kunagi kedagi? Kogu elu vastab põhiliselt kahele küsimusele: „Millest on tehtud […]

Üldharidus

Kas kõigile ühtne palgamudel või igale koolile oma?

20. veebr. 2024 Raivo Juurak  toimetaja

Õpetajate ühenduste võrgustik tutvustab meie tänases lehes oma nägemust õiglasest ja efektiivsest palga- ja karjäärimudelist. Samas on sotsiaalmeedias arutelu sellel teemal juba toreda hoo […]

Alusharidus

Alushariduse seaduse eelnõu hakkab jõudma lõpusirgele

20. veebr. 2024 Tiina Vapper toimetaja

Eelmise aasta detsembris saatis haridus- ja teadusministeerium kolmandat korda avalikule kooskõlastusringile uue alushariduse seaduse eelnõu, millega alustati tööd juba 2017. aastal ehk seitse aastat […]

Üldharidus

Viljandis tegeldakse õppija andekusega

20. veebr. 2024 Eneli Rimpel Viljandi Hariduse Arengufondi tegevjuht

Viljandi Kesklinna Kool käivitab koostöös Viljandi Hariduse Arengufondiga õppija andekuse märkamiseks ja toetamiseks noppeõppe, temporühmad ja väitlemise õpetuse. Viljandi linna üldhariduskoolide õpetajad valutavad südant […]

Tugiharidus

Koolikunstiteraapia koolidesse?

20. veebr. 2024 Marika Ratnik Tallinna Ülikooli visuaalkunstiteraapia lektor, kunsti- ja pereterapeut

Koolikunstiteraapia on koolis rakendatav loovteraapia, kus kasutatakse visuaalkunsti meetodeid ja tehnikaid, et leevendada õpilase hariduslikke ja psühholoogilisi probleeme ning arendada üldpädevusi. Loovterapeudiks on võimalik […]

Varia

Noored kriitikud loevad ja kirjutavad

20. veebr. 2024 Tuulike Kivestu-Rotella toimetaja

Jaanuarikuus selgusid järjekordsed raamatuarvustusvõistluse „Kapsas“ võitjad. Töid hinnati kahes vanuserühmas: 6.–7. ja 8.–9. klass. Arvustati 2021.–2023. aastani eesti keeles ilmunud laste- või noorteraamatuid. Žürii […]

Üldharidus

DIGIEFEKTI SÕNUMID ⟩ Koostöös digipädevamaks

20. veebr. 2024 Külli Kallas Tartu Ülikooli haridustehnoloogia nooremteadur

2023. aastal lõppenud Tartu Ülikooli suuremahulise DigiEfekti uuringu üks keskne mõiste oli digipädevus ja projekti oluline tulem oli põhikooliõpilase õppimiseks vajaliku digipädevuse testi koostamine […]

Üldharidus

Matemaatika õpetamise latt vajub allapoole nii koolis kui ka ülikoolis

20. veebr. 2024 Sirje Pärismaa toimetaja

Aineõpetajate puudumisel tuleb ka klassiõpetajail üha enam hakata vanemates klassides matemaatikat õpetama ja nad vajavad koolitust. Tuge ootavad ka põhikooliõpetajad, kellele antakse gümnaasiumiklassid. Ent […]

Sisuturundus

Kliimateadlik õpetaja muudab ühiskonda, mitte kliimat

20. veebr. 2024 Marja-Liisa Plats Tartu observatoorium kommunikatsioonijuht 

Kliimast peaks rääkima geograafias, füüsikas ja bioloogias, kliimamuutustest aga kõigis õppeainetes. Ajalooliselt on kliima geograafiatunni teema, kuid mõnedki õpetajad soovivad, et geograafia ja füüsika […]

Varia

Vanemaealised ühiskonnas nähtavamaks!

20. veebr. 2024 Anne Järv, Annika Armipaik-Nukki Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži magistriõppekava „Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas“ üliõpilased

Eesti elanikkonnast ligi 300 000 on vanemad kui 65 aastat. 2021. aasta rahvaloenduse andmeil käib iga viies pensioniealine tööl. Kõige rohkem vanemaealisi töötab hariduse […]

Värske!

Avanes taotlusvoor omavalitsustele täiendava toetuse taotlemiseks maapiirkondade algkoolide pidamiseks

19. veebr. 2024 HTM

Tänasest saavad kohalikud omavalitsused taotleda lisatoetust maapiirkondades kuni 6.-klassiliste algkoolide ülalpidamiseks, kus õpib statsionaarses õppes 20–89 õpilast. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul tuleb […]

Arvamus

Miks peab haridus- ja teadusminister olema hariduskriisi lahendamisel võtmeisik

19. veebr. 2024 Madis Somelar õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator

Õpetajate ühenduste võrgustik on töötanud välja õpetajate karjääri- ja palgamudeli projekti, mis näeb ette võimaliku staažitasu loomist, kontakttundide arvu vähendamist ja klassijuhatajatöö senisest suuremat […]

Arvamus

Õpetajate ühenduste võrgustiku koostatud ning partneritele tutvustatud üldhariduskooli õpetajate karjääri- ja palgamudeli projekt

19. veebr. 2024 Madis Somelar õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator

Õpetajate võrgustik Õpetajate ühenduste võrgustik on seltsing. Seltsing ei ole juriidiline isik, kuid on asutatud kirjaliku seltsingulepinguga, kus on sätestatud ühise tegutsemise peamine eesmärk. […]

Päevakorral

Õpetajate Leht 20. veebruaril

18. veebr. 2024

Alushariduse seaduse eelnõu hakkab jõudma lõpusirgele Detsembris saatis haridus- ja teadusministeerium järjekordsele avalikule kooskõlastusringile uue alushariduse seaduse eelnõu, millega alustati tööd juba seitse aastat […]