Iseloomu kasvatamine

2. sept. 2022 Maie Tuulik kasvatusteadlane

Iseloom on inimese vaimne selgroog ja seda tuleb kasvatada kogu elu jooksul. Uued avastused aju-uuringutes ja psühholoogias aitavad paremini mõista iseloomu kujunemise mehhanisme. Igaüks […]

K, s ja r, kõlage õigesti!

3. juuni 2022 Heiki Raudla peatoimetaja

Logopeedi töös, mis kulgeb mööda fantaasiarikast keelemaastikku, on suur abi raamatutest ja lauamängudest.  Logopeedid kasutavad oma töös mitmesuguseid abivahendeid. Näiteks on häälikuseades tihti kasutuses […]