„Mis see ravum on?“*

16. mai 2024 Pille Säälik Ravimiameti spetsialist

Kui võtta Oskar Lutsu „Kevadet“ kui pilku koolikeskkonnale, võib öelda, et suur osa inimestevahelisi suhteid puudutavast on jäänud samaks. Kuid loodusteaduste valdkond on 125 […]

Vajame soostereotüüpidest vabasid kooliõpikuid

27. apr. 2024 Reet Laja Eesti Naisuurimus-ja Teabekeskuse juhatuse esinaine

Paljud kooliõpikud vahendavad variõppekava raames teadmisi, väärtusi ja hoiakuid, mis rõhutavad soolisi erinevusi, jäädvustades vanu ja aegunud arusaamu. Mõistagi on õpikud teatud mõttes traditsioonilise […]

Narva pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumi poole

9. apr. 2024 Natalja Vovdenko Narva linnavalitsuse kommunikatsioonijuht

4. aprillil esitas Narva linnavalitsus haridus- ja teadusministeeriumile pöördumise, milles kirjeldab linna haridusasutuste valmisolekut viia ellu eestikeelsele õppele ülemineku kava. Pöördumises kirjeldatakse üksikasjalikult Narva […]