Mitmekultuuriline Eesti kool

27. nov. 2015 Irene Käosaar HTM-i üldharidusosakonna juhataja

Viimastel kuudel on seoses Euroopas toimuvate sündmustega hakatud ka Eestis rohkem rääkima eri emakeele ja kultuuritaustaga inimestest. Nende sulandumisest ühiskonda ja ka sellest, kuidas […]