Reklaam

Meie koostöö sujuvuse huvides ning Teie reklaami probleemideta avaldamiseks palume, et tutvuksite enne reklaami tellimist ja saatmist hinnakirjaga ja reklaamide tehniliste tingimustega.

Õpetajate Leht ilmub üks kord nädalas ja on tellitud kõigisse Eesti koolidesse ja lasteaedadesse, kus seda lugejauuringute andmeil loeb üle 20 000 pedagoogi ja lasteaiaõpetaja.

Aastas ilmub 42 numbrit. Õpetajate Leht ei ilmu 19.6–20.8, 18.12–31.12.

Õpetajate Lehe tiraaž on 2590 ja tellijaid on 2148.

https://opleht.ee/

 • Külastusi (visits) kodulehel 73 000  kuus
 • Unikaalseid kasutajaid 18 250 nädalas
 • Unikaalseid kasutajaid 47 500  kuus
 • Näitamisi (pageviews) 143 000  kuus

Reedel avaldatavad töökuulutused, reklaamid palume esitada Õpetajate Lehe reklaamitoimetajale marju@opleht.ee hiljemalt ilmumisnädala esmaspäeval kl 8.

Õpetajate Lehe veerulaiused:
1 veerg –     54 mm
2 veergu – 113 mm
3 veergu – 172 mm
4 veergu – 231 mm
5 veergu – 290 mm

Reklaamide kujundamisel palume arvestada, et avaldatava reklaami laius tuleb valida lehe veerulaiuste hulgast ning reklaami kõrgus ei tohi olla üle 380 mm.

Lisateenused:
Toimetuse kujundus + 22%.
Kindel paigutus (suuremad kui 1/8) + 15%.
Ainus reklaam leheküljel (alates mõõdust 1/4 (k.a)) + 20%.
Poliitilise reklaami puhul lisandub +50%.
Korduvkuulutus on 20% odavam! Soodustus kehtib muutumatu kujundusega reklaamile!

TÖÖKUULUTUSED palume esitada Õpetajate Lehe reklaamitoimetajale marju@opleht.ee hiljemalt ilmumisnädala esmaspäeval kell 8. INFO TEL 5564 6671.   Töökuulutuste hinnakiri

ERILEHED 2021. aastal

 • 22.1 VÕÕRKEELED toimetaja Sirje Pärismaa
 •   5.2 MATEMAATIKA toimetaja Raivo Juurak
 • 12.2 KULTUURISÜNDMUS toimetaja  Tiina Vapper
 • 19.2 MUUSEUMIHARIDUS toimetaja Piret Klaus
 • 10.9 TEADUSHARIDUS toimetaja Sirje Pärismaa
 • 17.9 MUUSEUMIHARIDUS toimetaja Piret Klaus

SISUTURUNDUS / REKLAAMTEKSTID
1 lk      10 000 tähemärki koos tühikutega     600 eurot + käibemaks
1/2 lk     5000 tähemärki koos tühikutega      300 eurot + käibemaks
1/3 lk     3500 tähemärki koos tühikutega      200 eurot + käibemaks
1/4 lk     2700 tähemärki koos tühikutega      150 eurot + käibemaks
1/6 lk     1700 tähemärki koos tühikutega      100 eurot + käibemaks
1/8 lk     1300 tähemärki koos tühikutega        75 eurot + käibemaks
1/12 lk     900 tähemärki koos tühikutega        50 eurot + käibemaks
1/24 lk     450 tähemärki koos tühikutega        25 eurot + käibemaks
Kommertsteksti avaldamisel lisame artiklile märkuse „SISUTURUNDUS”.

Leinakuulutus 6,39 eurot.
Nekroloog (1/2 veergu / 1000 tähemärki koos tühikutega) 19,17 eurot
Nekroloog (2000 tähemärki koos tühikutega) 38,34 eurot
Nekroloog (3000 tähemärki koos tühikutega) 57,51 eurot

Fotoga juubeliõnnitlus 9,59 eurot.

Reklaammaterjalide lisamine (insert) Õpetajate Lehe vahele:
1 lk A4 – 0,06 eurot.
1 lk A3 või 2 lk A4 – 0,07 eurot.
Kuni 4 lk A3 – 8 lk A4 – 0,075 eurot.
Kuni 8 lk A3 – 16 lk A4  – 0,1 eurot.

Kuni 12 lk A3 – 24 lk A4  – 0,105 eurot.

Kuni 16 lk A3 – 32 lk A4  – 0,11 eurot.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Lisatasu eest võimalik komplekteerida ainult tellijatele.

Internetireklaami hinnakiri

 • Päise ribareklaam (960 x 90 pix) asub lehekülje päises ja on nähtav läbi lehe. Päise ribareklaami andmemaht ei tohi olla suurem kui 70 KB. Minimaalne periood ribareklaami ostmiseks on üks nädal hinnaga 100 eurot  (sisaldab käibemaksu 20%).
 • Veeru ribareklaam (200 x 70 pix) asub lehekülje vasakus veerus ja on nähtav läbi lehe. Veeru ribareklaami andmemaht ei tohi olla suurem kui 35 KB. Ribareklaami ostmise minimaalne periood on üks nädal hinnaga 25 eurot (sisaldab käibemaksu 20%).
 • Veeru ribareklaam (200 x 230 pix) asub lehekülje vasakus veerus ja on nähtav läbi lehe. Veeru ribareklaami andmemaht ei tohi olla suurem kui 35 KB. Ribareklaami ostmise minimaalne periood on üks nädal hinnaga 75 eurot (sisaldab käibemaksu 20%).

Ribareklaami saab lisada flash- (swf-), jpg-  või gif-formaadis. Flash-ribareklaam peab olema laiendiga .swf. Flash-ribareklaamil peab olema link ribareklaami sisse ehitatud.
Kui avaldate reklaami Õpetajate Lehes ja soovite ribareklaami ka meie võrguväljaandes, siis on ribareklaami hind 10% madalam.

Reklaami tellimise kord

Reklaami avaldamiseks Õpetajate Lehes tuleb toimetusele saata firmablanketil asutuse esindusõigust omava isiku allkirjastatud garantiikiri.
Telefoni teel tellimust esitada ei saa. Tellimusi ei võeta vastu klientidelt, kellel on täitmata maksekohustusi SA Kultuurilehe ees. Kui korduval kuulutusel reklaami kujundus vahetub, peab tellimiskirjal olema vastav viide.
Tellimiskirjal tuleb reklaami kohta kindlasti ära märkida järgmised andmed:

 • tellija ja maksja juriidiline nimi, aadress, postiindeks, kontaktisiku nimi, telefon, faks, olemasolul riigi raamatupidamise tehingupartneri kood,
 • tellitava reklaami ilmumise kuupäevad ja täpsed mõõdud,
 • reklaami värvilisuse info (kui tellimiskirjas ei ole märgitud, et reklaam peab olema mustvalge, siis avaldame kuulutuse värviliselt),
 • mitte-eestikeelsetel reklaamidel on nõutav eestikeelne tõlge, mis avaldatakse reakuulutuste avaldamise hinnakirja alusel.

Reklaammaterjalide esitamise tähtajad
Reedel avaldatavad reklaamid, tellimiskiri ja reklaammaterjalid palume esitada Õpetajate Lehe reklaamiosakonnale hiljemalt esmaspäeval kell 15. Probleemide vältimiseks reklaami avaldamisel soovitame tellimiskirja edastada toimetusele juba esmaspäeval, et vajadusel oleks võimalik täpsustada reklaami avaldamisega seotud detaile.

Nõuded reklaami sisule
Õpetajate Lehes ei avaldata reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, milles nõutakse raha ettesaatmist, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente, mis kahjustavad Õpetajate Lehe huve. Õpetajate Lehel on õigus keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui Õpetajate Leht peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest.

Toimetuse kujundatud reklaame saab tellija soovi korral enne ilmumist üle vaadata, kui reklaami tellimus on esitatud hiljemalt esmaspäeval kella 8-ks. Reklaam saadetakse soovi avaldanud tellijale ülevaatamiseks teisipäeval kella 11-ks ning soovitud parandustest tuleb toimetust informeerida e-kirjaga hiljemalt kolmapäeval kella 8-ks.

Reklaamitellimuse saab tühistada kaks tööpäeva enne materjalide esitamise tähtaega.
Väljaspool teadaannete rubriiki avaldatud töökuulutused avaldatakse ka Õpetajate Lehe kodulehe aadressil www.opleht.ee.

Reklaamide avaldamise eest esitab toimetus arve reklaami ilmumisele järgneva nädala jooksul (kordusreklaami korral pärast viimast ilmumiskorda) maksetähtajaga 7 päeva. Varasemate võlgnevuste olemasolul on toimetusel õigus keelduda reklaami avaldamisest ja/või nõuda ettemaksu avaldatava reklaami maksumuse ulatuses. Viivis arve tasumata jätmisel on 0,5% päevas.
Pretensioone avaldatud reklaami vigade kohta võtame vastu kirjalikult posti, e-posti teel kolme tööpäeva jooksul pärast reklaami ilmumist. Pretensioonid arvete kohta tuleb esitada kirjalikult seitsme päeva jooksul pärast arve väljakirjutamist. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.

Reklaamide tehnilised tingimused
Valmis reklaammaterjalide tekst peab vastama eesti keele õigekeelsuse nõuetele.
Reklaamid tuleb saata ajalehele kas e-posti teel (marju@opleht.ee) või panna meie Ftp-serverisse.
Õpetajate Leht võtab vastu valmisreklaami Adobe Portable Document Format  – PDF või TIFF-rasterformaadis.
Reklaammaterjalide ettevalmistamisel tuleb arvestada, et ajalehepaberil on punktikasv ca 27% tihedusel 85 lpi ning reklaammaterjalide resolutsioon peab olema vähemalt 170 dpi.
Värviliste reklaamide edastamisel tuleb tingimata arvestada, et fail peab olema komposiit (composite, mitte värvilahutus), CMYK-värvikoodis (kasutatud SPOT, PANTONE, RGB, LAB jne värvid tuleb enne lõpliku faili salvestamist konverteerida CMYK-formaati).
PDF-vormingus materjalid soovitame valmistada, kasutades Adobe Acrobat Distillerit. Kõik PDF-failis kasutatavad elemendid (fondid, pildid) peavad olema faili sisse ehitatud.
Mustvalgete reklaamide graafilised ega tekstilised osad ei tohi sisaldada värvilisi elemente, st kõik mustvalge reklaami elemendid peavad olema mustvalged (grayscale). Selle nõude eiramisel on Õpetajate Lehel õigus esitada reklaami tellijale arve vastavalt värvilise reklaami avaldamise hinnale.
Saadetud failid peavad olema puhtas trükiformaadis, st lõpptulemusega 1:1 mõõdus. Saadetud failides ei tohi olla mis tahes trükitehnilist markeeringut, st lõikejooni (crop marks), värvide nimetusi ega kokkutrüki märke (registration marks).
Toimetuse kujundatavate reklaamide materjalid tuleb esitada
– tekstiosa RTF või Microsoft Word vormingus,
– pildid, logod jm graafilised elemendid JPG-, TIFF-rasterformaadis või PDF-failina,
– vajadusel arusaadav lühikirjeldus kujundusega seotud erisoovidest.
Microsoft Wordi dokumendis vm eespool kirjeldamata vormingus (CorelDRAW (CDR) versioonides; Adobe Illustrator (AI) versioonides, Macromedia Freehandi versioonides, QuarkXPressi versioonides, Adobe PageMakeri versioonides) edastatud graafikakomponente toimetus reklaamile ei lisa.
Vastu ei võeta valmisreklaame ega toimetuse kujundatavate reklaamide elemente, mis on CorelDRAW’ (CDR) versioonides; Adobe Illustrator (AI) versioonides, Macromedia Freehandi versioonides, QuarkXPressi versioonides, Adobe PageMakeri versioonides.
Rõhutame, et fotode ja logode saatmine Microsoft Wordi dokumendi osana ei ole tehniliselt korrektne ja sel moel saadetud elemente reklaami kujundamisel ei kasutata.

Nõudmised kujundusele
Ajalehtede kujundamisel vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4 värvi musta (rich black) kasutamist.
Värvipindadel olevatele mustadele (100% K) objektidele ja tekstile peab olema defineeritud musta ületrükk (black overprint).
Erivärvi objektide kokkupuutel kujunduses peab tumedama objekti serv katma heledamat objekti 0,1–0,4 mm (trapping).
Joongraafika (line-art) joonepaksus peab olema vähemalt 0,15 mm. Joongraafika ei tohi sisaldada üle kahe värvi, mis trükitakse teineteise peale.
Parima trükitulemuse saamiseks peab värvipildid töötlema puhtaks ja säravaks, eemaldades piltidest „määrivad toonid”. Puhaste värvitoonide saamiseks on soovitav eemaldada sinistest toonidest kollane, rohelistest magenta, kollastest tsüaan jne, ilma et kannataksid pildi detailid.
Trükiprotsessi käigus muutub rastripunkt ajalehepaberil hägusemaks. Piltide teravamaks muutmiseks kasutada võimaluse korral Unsharp Mask’i.
Vältida väikeste (8 punkti või väiksemate) valgete kirjade kasutamist (knock out) värvilistes objektides. Kursiivis või šeriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti. Loetavuse ja kontrasti tagamiseks vältida valgete kirjade asetamist 50%-st heledamatesse rastripindadesse või kollasesse värvi.
Vaata tehnilisi tingimusi Printalli leheküljelt http://www.printall.ee/wp-content/uploads/EST_Tehnilised_tingimused.pdf

Õpetajate Lehel on õigus:

 • tellija või reklaami edastaja poolt esitatud tehnilistele tingimustele mittevastav materjal tagasi lükata;
 • tellija või reklaami edastaja keeldumisel viia valmisreklaamid või elektroonilised reklaammaterjalid vastavusse tehniliste tingimustega. Võimalike vigade ees kannab vastutust tellija;
 • esitada tellijale arve tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali ümbertegemise kulude katteks vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

Lisainfo ja reklaamide broneerimine tel 5564 6671 või e-aadressil marju@opleht.ee.