Tõsisem vaade Tartu Raatuse kooli sündmustele

3. dets. 2020 Aarne Ruben Tartu Raatuse kooli õpetaja - 4 kommentaari

Loe ka “Kes kaitseb ja turgutab direktori vaimu”.

Olen Tartu Raatuse kooli emakeele ja kirjanduse õpetaja juba kolmandat aastat. Meil Eestis on kool nagu valgustatud monarhia: kui direktor on eeskujulik, siis on koolis harmoonilised kõik inimsuhted koolijuhist kuni esimese klassi õpilaseni välja. Vastasel korral algavad intriigitsemised. Meie koolis on käibel see esimene variant.

Ent vaadakem näkku faktidele: sel aastal avas Raatuse kool neli komplekti esimesi klasse. See näitab, et kool on hästi korraldatud. Samal ajal aga jätkuvad endiselt rünnakud meie direktori suunas, ajakirjanduses ilmunud lugude autorid on Piret Sapp ja Karl Pütsepp. TRK direktorit Toomas Kinki on süüdistatud selles, et ta on hirmuvalitseja ja terrorist, mõnitab oma töötajaid ja teeb naisõpetajate suhtes seksistlikke nalju, justkui toites oma ego. Veel võtsid nad sõna, et koolis on suur kaadri voolavus, paljud õpetajad olevat juba koolist lahkunud.

Seega oleks aus, kui asju valgustab ka õpetaja, kel ei ole põhjust sellise direktori alluvusest kuhugi minna.

Karl Pütsepp oli 21-aastane õppur, kui ta poolteist aastat tagasi tööle võeti. Kõrgharidust eesti filoloogias tal polnud ega pole, küll aga kujundas ta kõrvalklassi kohemaid ümber oma raamatukoguks, sisustades selle oma õppematerjalidega. Mis siis ikka, mõtles me väike emakeele „kateeder“: teretulnud, et kolleeg toob majja nii palju õppematerjale.

Järgnes aga tõsisem sündmuste jada. Nimelt jagasin ma seda klassi Karl Pütsepaga ja mõistsin, et ta peab seda ruumi ka tõesti enda omaks. Minu õpilased jätsid oma vihikud lauanurgale naiivselt uskudes, et need on kaitstud. Kui üks vihik kaduma läks, siis hakkas õpilane seda taga nõudma. Kümme päeva toimus selle intensiivne otsimine, kuid Karli käest ei kuulnud ma ühtegi kommentaari kadumise kohta. Olin sattunud tõsisesse frustratsiooni, mida võib ka elu nullpunktiks nimetada – mis õpetaja see on, kes talle usaldatud varaga niimoodi ümber käib! Mida ütleb nüüd pettunud õpilane? Lõpuks leidis ajalooõpetaja otsitava konspekti üles, ent kui palju vaeva oli selle taga …

Kord tulid Karli õpilased mulle rääkima, et õpetaja Karl käib ja korjab nende käest allkirju, et teda lahti ei lastaks. See oli pärast seda, kui ta oli teadmata kohas kümme päeva kadunud ja ühendust temaga ei saadud. Muidugi ei hakanud teda keegi sellepärast lahti laskma, oli just trimestri keskpaik. Üks õpilane küsis minult, kuidas ta peaks ses bürokraatlikus olukorras käituma. Aga tõde on selles, et ülikooli diplom annab ka mingi küpsuse: ei saa nõuda, et õpetaja, kes alles ise täidab koolivihikuid, oskab juba käituda adekvaatselt.

Kuidas tegelikult koolitööd korraldama peab, seda on rääkinud direktor Toomas Kink oma arenguvestlustel. Olen ka asjaosalisele endale kinnitanud, et tema arenguvestlusel justkui hakkaks päike paistma: ta on hea kuulaja ja pakub su murele alati lahenduse. Ta täiustab õpetaja professionaalseid oskusi, rõhutades, et emakeeles on õpetaja viimane instants, kel on veel võimalik õpetaja vigu parandada. Pärast teda ei tule enam kedagi – elu juba iial ei paranda.

Kink on väitnud, et õpetajad peavad koolis koostööd tegema, sest õpetatav on suhtelise stabiilsusega algaja isiksus, noortes on suur määramatus, noored otsivad ja katsetavad. Sellepärast õpetaja ei peaks peitma võõraid vihikuid, vaid jätma sinna, kust omanik teda taga otsib. Ja ka ise ei tohi kaduda, sest õppejuht on sinu ja su panusega arvestanud, ta peab siis ühe emakeeleõpetaja õpilased teisele (seega mulle) suunama.

Näib, et Sapp jt jätkavad ikka koolijuhi mahavõtmist, ehkki meie kooliga neid enam miski ei seo. Nende jutt on vale: direktor ei ole kedagi personaalselt sõimanud, eitede karjaks ei ole ta kedagi nimetanud. Eriti veel sellepärast, et meie kooli meesõpetajate arv on suurem teiste koolide omast – mis eided need siis on!

Ei ole kõlanud selliseid sõnu nagu „lehm“ või „molu“. Piret Sapil ja temaga nõustunud teadlasel Kristi Viidingul on ühest artiklist teise ikka seesama jutt: nad jagavad meie kooli õpetajaid halbadeks ja headeks, argadeks ja oma sõnumi välja ütlejateks. Hea on neil muidugi mõni diplomita õpetaja. Aga kust tuleb neile endile selline kvalifikatsioon noid otsuseid langetada?

Aasta tagasi pöördus terve koolipere Tartu linnavalitsuse haridusosakonda direktor Toomas Kingu toetuseks. Ja see polnud mitte ainult tema personaalküsimus: taheti näidata, et meeskond toimib ühtselt ja kool on popp. Nii on ka näidatud. Juba mõnda aega asuvad meie direktor ja esimesed klassid mõlemad esimesel korrusel. Ja elu veenab meid, et algklassilaste hulgas on Toomas Kink veel populaarsem kui õpetajate seltskonnas – ikka on neid lapsukesi näha direktorile patsu löömas ja temale oma väikeseid naljakaid muresid jutustamas. Harvanähtav rõõm ja rahu valitseb selles õppeasutuses, nii et hommikul silmi lahti lüües küsin endalt ikka: kas mul tõesti on taas au Tartu Raatuse kooli uksest sisse kõndida?

Mina olen enda õpilasi juba aastaid õpetanud ja nemadki on küsinud: kust tuleb see ebaõiglus, et meid ikka veel niimoodi rünnatakse? Siit jõuangi põhilisemani: miks meid rünnatakse? Noored on alati orienteeritud edule, tänapäeva maailmas toimub neist paljude arvates infovõitlus. See tähendab, et konkurendi vihikud korjatakse ära; lumehelbekeste põlvkond tahab oma nišis minna igal juhul võidule. Võõras info võõrastelt õpilastelt on alati vastukarva.

Kui sulle tehakse märkus, siis apelleeri oma õpilaste allkirjadele, sest teismelised ei tea tegelikust elust veel ööd ega mütsi. Ära mingil juhul mine oma palga- ja töötingimuste kohta oma ülemuselt küsima – ülemuse metafoorid võivad olla ettearvamatud! Siin on ka semiootilise kodeerimise probleem – kooli direktor on kommunikatsioonis ilmselt kasutanud mingit sellist koodi, mida oma laste absoluutset vaimset üleolekut rõhutavad nn helikoptermammad ei ole mõistnud. Võimalik, et seda võib ka mehelikuks nimetada, sest meesõpetajaid on ses kollektiivis palju.


4 kommentaari teemale “Tõsisem vaade Tartu Raatuse kooli sündmustele”

 1. Tartu õpetaja ütleb:

  Olen Tartus õpetaja ja terve linna peal on teada, et Kink ja tema jüngerkond tegeleb süsteemse suhtlusvägivallaga kooli personali vastu. Ja siin näeme järjekordset ilusat näidet kirjalikus tekstis, kus Kingu jünger on pandud tanki, et ta teeks oma kolleegi maha. Imestan, et kuidas Tartu haridusosakond ja osakonna juhataja Riho Raave on lasknud sellel jätkata juba aastaid?!

  Probleem pole endised õpetajad ega lapsevanemad, sest me kõik teame, et organisatsiooni mädanemist algab ikka peast.

 2. Piret Sapp ütleb:

  On kahetsusväärne, et koolijuht Kingu meeleheaks laimab A.Ruben oma noort kolleegi. Õnneks räägivad faktid Rubeni laimule vastu. Miks? Ehk ei ole A.Rubenil ette näidata tulemusi, mida K.Pütsepal on?

  Lisan noore õpetaja Karl Pütsepa väljapaistvamad märgid tema esimesel tööaastal,mida ka Raatuse koolijuht T.Kink on avalikult tunnustanud. Ehk oligi K.Pütsep Raatuse koolijuhi arvates liiga hea ja eetiline õpetaja?

  1) – http://raatuse.tartu.ee/et/uudised/2015-2016-uudised/926-jaak-sootak-voitis-tartu-linna-emakeeleoluempiaadil-esikoha

  2) Karl Pütsepa õpilane saavutas emakeeleolümpiaadil Tartu linnas esimese koha jaüleriigiliselt 9. kl arvestuses II koha (õpilane käis 9. klassis, seni ei olnud mitte ükskiaineõpetaja tema andekust märganud;

  3) Tartu linna emakeeleõpetajate ainesektsioon valis Pütsepa sügisel 2019 aasta
  nooreks emakeeleõpetajaks (eelmise õa aktiivse ja silmapaistva tegutsemise eest);

  4) Üleriigilisel ilukirjandusteoste arvustustevõistlusel Ulakass saavutasid Pütsepa õpilased II ja III koha ning ühele õpilasele määrati
  eripreemia: https://tammegymnaasium.ee/wp-content/uploads/2019/05/Ulakass-
  2019-tulemused.pdf;

  5)Põhikooli lõpueksamil saavutasid pooled tema rühma õpilased hinde 5;

  6) Raatuse koolis on nn temporühmade süsteem. Õpilased on tulnud nii nõrgematest kui ka tugevamatest rühmadest K.Pütsepa rühmadesse üle, sest tema tundides toimub tõesti õppimine.

  7) Õigekirjaolümpiaadil said K.Pütsepa 5. ja 9. kl õpilased häid kohti, üks neistsaavutas kolmanda  koha. 

  8) Kevadel 2019 valmistas K.Pütsepp õpilastega ette Underi-õhtu, mis oli õpilastele meeldejääv kultuuri- ja esinemiskogemus; üritus jättis pealtvaatajatele kustumatu
  mulje.

  9) 6. detsembril 2019 esines K.Pütsepp PISA konverentsil
  https://www.hm.ee/sites/default/files/06.12.2019_pisa_2018_konverentsi_paevakava
  _0.pdf.

 3. Tartlane ütleb:

  Kui see oleks huumorirubriigis ilmunud, siis isegi naeraks. See on ju päris piinlik. Kõik Tartus teavad, mis toimub Raatuses, ja miks õpetajad sealt esimesel võimalusel lahkuvad. Ja nüüd kirjutab üks õpetaja sellise kiidulaulu oma direktorile ja kahjuks seejuures laimates oma kolleege. Kurb.

 4. Martin Saar ütleb:

  Õpetajate Lehe pikaaegse lugejana, kunagise kolleegiumi liikme ja ka mõnegi kaastöö autorina pean tõdema, et üsna piinlik oli lugeda veebiversioonist Aarne Rubeni artiklit. Õpetajate Leht võiks püüda artiklites saavutada üldistusjõulisemat taset, kui ühe kolleegi kaebamine teise peale, kui teemaks on kadunud vihiku (mis on kahtlemata oluline küsimus, aga elu on päris hea, kui see ongi elu nullpunkt) või õpetajate võimalik jagelus klassiruumi kasutamise pärast. Tõesti oli piinlik lugeda… Juhtide tegevusel on paratamatu kõrgendatud tähelepanu, aga… kirjutada üleriigilises lehes sellest, mis Sind häirib kolleegi tööstiilis… no ma ei tea nüüd.

  Sisust veel.
  Omaette pärl on:
  “Meil Eestis on kool nagu valgustatud monarhia: kui direktor on eeskujulik, siis on koolis harmoonilised kõik inimsuhted koolijuhist kuni esimese klassi õpilaseni välja. Vastasel korral algavad intriigitsemised.”
  Millele selline mõttekäik heast isakesest tsaarist toetub, jääb üsna arusaamatuks. Tänased organisatsioonid on oluliselt keerulisemad ning kahjuks ei ole sellisel väitel mingisugust praktilist tõestust ega tõendust.
  Kui tuua paralleel kunstiga, siis selline lähtekoht kaldub naivismi. Primitiivne igatahes.

  Muide, olen Aarne Rubeniga lühiajaliselt GAG-s koos töötanud. Sellest perioodist oleks ka nii mõndagi muljetada, kuigi me eriti kokku ei puutunud. Aga selleks kohaks ei peaks olema Õpetajate Leht või üldse ajakirjandus. Äärmisel juhul muhedad memuaarid… Hea maitse ei tule kunagi õpetajale kahjuks.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!