Harjutusi iseseisvaks eluks ehk Clanbeat aitab toetada õpilaste heaolu ja iseseisvumist õppimisel

14. mai 2021 Raivo Juurak toimetaja - Kommenteeri artiklit
Clanbeati meeskond oma kontoris Tallinnas Telliskivi loomelinnakus. Fotod: Clanbeat

Alates jaanuarist saavad meie klassijuhatajad kasutada Clanbeati eestikeelset rakendust, mille abil on võimalik toetada õpilastel iseseisvust õppimisel. Lisaks on sellega lihtne jälgida klassis valitsevaid meeleolusid ning üksteist vajadusel toetada.

Distantsõpe tõi selgelt välja, et ligi kolmandik õpilastest ei suuda veel piisavalt iseseisvalt õppida, mis näitab, et ennastjuhtiv õppija on paljuski tulevikumuusika. Teiseks hakati distantsõppe ajal rääkima õpilaste vaimsest väsimusest ja isegi depressioonitunnuste ilmnemisest, mis näitab, et ka oma vaimse tervise eest võiksid õpilased osata palju paremini hoolitseda.

Kuid kus on probleem, seal leidub ka lahendus ja antud juhul ulatab abikäe Eesti oma idufirma Clanbeat (www.clanbeat.com/eesti). 

Alates jaanuarist on Telia toetusel Clanbeati tarkvarast olemas ka eesti- ja venekeelne versioon ning meie õpetajad – eelkõige klassijuhatajad! – on oodatud seda oma klassiga kasutama.

Clanbeat on üks esimesi idufirmasid, mis on täielikult keskendunud ennastjuhtiva õppija kujunemise toetamisele. Clanbeati rakendusega harjuvad õpilased oma õppimist ise eesmärgistama, planeerima ja ka reflekteerima. Lisaks toetab Clanbeat õpilaste sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, pakkudes võimalusi oma heaolu jälgida ja sõbralikult suhelda, et luua turvalist õhkkonda, kus igaühel on hea. Jätkuvalt on väga oluline õpetaja, kes õpilasi nende harjumuste kujundamisel järjepidevalt toetab.

Kuidas Clanbeati rakendust kasutatakse, selle kohta jagab järgnevalt selgitusi Clanbeati meeskonna liige Triin Noorkõiv.

Üllataval kombel hakkasid õpilased teil ühena esimestest asjadest registreerima hoopis seda, kuidas nad magasid ja missugune on olnud nende meeleolu.

Kui kes tahes meist on magamata ja pahuras tujus, on tal väga raske oma õppimist ja toimetamist ise korraldama hakata. Nii ongi üks esimestest asjadest, mida tuleb õppida märkama ja planeerima, meie uneaeg. Une kõrval on tähtsal kohal õpilaste suhted kaaslastega, õpetajatega, teiste täiskasvanutega ning see, mis meeleolus õpilane on. Siingi tuleb Clanbeat appi, pakkudes õpilastele lihtsat võimalust oma meeleolu üles tähendada. Kuna noortele on oluline, et nad saaksid oma olukorda ja tegevusi jälgida ja analüüsida ka koos täiskasvanuga, saab õpilaste meeleoluhinnangutest ülevaate tema klassijuhataja ning kokkuleppe korral ka kooli tugispetsialist.

Klassijuhatajale annab Clanbeat hindamatu väärtusega infot. Õpetaja näeb reaalajas andmeid, kuidas tema õpilased magavad, millise tundega nad päeva või nädalat alustavad, kuidas läheb neil suhtlemisega ja mil moel nad päeva või nädala kokku võtavad. Nende andmete põhjal otsustab klassijuhataja, kellega on tal vaja lähemalt suhelda, et probleemide paisumist ennetada. Et klassijuhataja aega kokku hoida ja kiiresti tagasisidet anda, annab negatiivsete emotsioonidega õpilasele esmaste toetavate sõnade ja mõtetega nõu Clanbeati rakendus ise – programm on interaktiivne.

Kuidas õpilane oskab öelda, mis meeleolu tal on?

Õpilane ei pea oma meeleolu pikalt kirjeldama, vaid saab valida etteantud emotsioonide seast, mille oleme töötanud välja koostöös hariduspsühholoogidega. Õpilasele on see hea võimalus õppida tundma tundesõnavara ning õppida oma meeleolu ja tundeid paremini tajuma.

Igapäevaste või -nädalaste heaoluküsitluste puhul on küsimused nelja valikvastustega. Kui soovid anda positiivse vastuse, valid naeratava emotikoni, kui mitte, siis kurva. Ühe küsimusena uuritakse, kas õpilane sai koos teistega naerda. See on meie arvates praegusel ajal üks tähtsamaid küsimusi.

Õpilaste enesetunde hinnangud jooksevad õpetajale klassi ülevaateks kokku. Nii näeb ta, kuidas on klassi seis tervikuna, ja saab vaadata iga õpilase vastuseid eraldi. Negatiivse vastuse andnutega saab õpetaja operatiivselt ühendust võtta ja uurida, mis muret teeb.

Kui ma käisin põhikoolis, käskis bioloogiaõpetaja meil jälgida, millal puhkevad pungad karusmarjal, mustal sõstral jne. Mul kasvasid need põõsad otse maja taga, aga unustasin neid vaatamas käia ja täitsin tabeli ära tagantjärele n-ö laest võetud andmetega.

Clanbeatis heaoluküsitlustele vastuseid tagantjärele ega ette anda ei saa. Hommikul esitatud küsimustele saab vastata mõne tunni jooksul. Kes ei vasta, sel jääb see kord vahele ja peagi tulevad asemele juba õhtused küsimused. Pungade jälgimiseks oleks noor Raivo saanud Clanbeatis panna endale meeldetuletuse vaatluste tegemise kohta.

Piltlikult öeldes täidavad õpilased iga päev Exceli tabelit?

Õnneks mitte! Heaoluküsitluste puhul tuleb küsimuse teade nutitelefoni ekraanile. Kui õpilane selle lahti klõpsab, näeb ta küsimust ja valikvastuseid. Oma meeleolule vastava emotikoni väljavalimisele kulub vaid mõni sekund. Muu tegevuse juurde saab õpilane Clanbeatis samuti oma emotsioonile vastava emotikoni lisada, seegi on paari klõpsu küsimus. Meil on olnud hea meel andmetest näha, et paljud meie kasutajad on oma tunnete sedaviisi ülesmärkimise omaks võtnud.

Mis juhtub, kui õpilane vajutab küsitlustele vastates nädal aega järjest hapu näoga emotikone?

Siis tekivad õpetaja jaoks rakendusse lipukesed. Need juhatavad kätte õpilased, kellega on põhjust lähemalt rääkida. Mures lapse saab õpetaja avastada tänu nendele lipukestele niipea, kui noor on oma negatiivsest seisust teada andnud ning õpetaja avab rakenduses vastava ülevaate. Vahetult pärast negatiivsete vastuste andmist heaoluküsitlusele reageerib õpilase jaoks Clanbeati rakendus ise. Tema telefoni- või arvutiekraanile ilmub sõbraliku laama kujutis, kes ütleb talle toetavaid sõnu. Kui noor valib ühel päeval pisut kurva näoga emotikoni, lohutab laama teda, et meil kõigil on paremaid ja halvemaid päevi. Kui aga valitakse väga negatiivne vastus, ja juba mitmendat korda järjest, soovitab laama õpilasel leida mõne täiskasvanu, kellega oma muret jagada. Koostöös peaasjad.ee-ga tekivad meil õpilastele juba kevadel ka viited toetavatele materjalidele.

Tegemist oleks justkui interaktiivse ülesandega, mis õppijale ise nõu annab?

Oleme tõesti mõningaid asju automatiseerinud. Aga noorele on see kõigest esmane tagasiside. Kui sellest on kasu, on hästi, aga oluline on, et tal oleks võimalik oma murest usaldusväärse täiskasvanuga rääkida. Laama kasutamise mõte on selles, et õpilane ei jääks abi ootama, vaid õpiks oma vajadusi märkama ning oskaks ise abi leida ja küsida. Laps peab tundma, et saab probleemi lahendamiseks midagi ette võtta, et ta on oma elu peremees. Kujundlikult öeldes soovime Clanbeatiga anda lapsele õnge, mitte kala.

Kui õpilased peavad pidevalt Clanbeati küsitlustele vastama ja oma emotsioonide kohta infot edastama, kas nad ennast siis katsehiirtena ei tunne?

Läheneme teaduspõhiselt, teame, et enda seisundi teadvustamine on eluks kasulik harjumus. Toetame seda, et õpetaja saaks õpilastega alustuseks läbi rääkida, miks see on oluline ja vajalik, mis kasu enese jälgimisest on: õpid nägema oma emotsioone ja nendega seotud mustreid, õpid tundma oma nõrku ja tugevaid külgi, oskad nendega oma tegemistes arvestada ja leiad enda jaoks paremaid lahendusi. Ja kindlasti tuleb seda korduvalt läbi arutada, sest uue harjumuse kujundamisel on vaja läbida ka kahtluse alla seadmise etapid.

Meie eesmärk on, et õpilastel oleks võimalus näha enda kohta olulist infot tagasi peegeldumas ja et seda infot näeks ka nende õpetaja. Analüüsides ja vesteldes, märgates mustreid ja seoseid, saab selle põhjal edasisi samme astuda. Meie eesmärk on, et õpilane peaks oma meeleolu jälgimist loomulikuks ja oskaks selle kaudu oma heaolu toetada. Kui Clanbeati rakenduse kasutajaid on juba rohkem ja koguneb enam andmeid, siis jõuame kindlasti ka uuringuteni.

Kevade jooksul arendame välja võimalust, et Clanbeatiga saab liituda kas või terve kool, sealhulgas tugipersonal. On hea, kui osa infot jõuab tugispetsialistini otse, vastavalt sellele, kuidas on koolis kokku lepitud. Nii saavad tugispetsialistid õpilaste kohta operatiivselt lisainfot ja tekib rohkem võimalusi varakult märgata. Koolipsühholoogide ühingu liikmetega nuputame täiendavaid lahendusi, kuidas üheskoos õppijaid veel paremini toetada.

Ja siis tuleb koolide võistlus, et kelle õpilased on kõige positiivsemalt meelestatud?

Oi ei! Sellist võistlust pole kellelegi vaja! Kõigil emotsioonidel on oma koht. Tähtis on, et õpetajad saaksid luua koos oma õpilastega keskkonna, mis võimaldaks olla aus. Küsimus on pigem selles, mida ja kuidas me nende emotsioonidega peale hakkame.

Oma meeleolu ülevaadet vajavad ka õpetajad.

Just! Ka õpetajatel on võimalus vastata Clanbeatis heaoluküsitlustele, infot selle vajaduse ja soovi kohta saime just õpetajatelt endalt. Nii saavad õpetajad paralleelselt õpilastega protsessi kogeda ning samas endagi heaolu jälgida. Kui Clanbeat koolis laiemalt kasutusele võtta, saab rakenduses luua õpetajate grupi, kus saab üksteisega oma tegemisi ja küsimusi jagada ning täiendavat tuge pakkuda.

Oleme harjunud, et õpetaja peab tundma huvi õpilaste vastu, aga nüüd tunneb Clanbeat huvi õpetajate enda vastu.

Meil on väga vaja ka õpetajaid toetada. Läbipõlemise risk on suur ja me kõik soovime, et õpilasi õpetaksid hea vaimse tervisega õpetajad. Tahame Clanbeatiga aidata tugevdada ka õpetajate enesejuhtimise musklit – kui õpetaja regulaarselt oma enesetunnet n-ö kraadib, näeb ta oma meeleolude mustreid ning kasvab teadlikkus ja võimalus oma heaolusse panustada. Kindlasti ka õigel ajal teistelt abi otsida.

Koos oma meeskonnaga oleme läbinisti uudishimulikud õpetajate tagasiside teemal Clanbeatile, sest tahame luua rakendust, millest päriselt abi on. Õpetajad ongi meile juba nõu andnud. Näiteks olime alguses seisukohal, et Clanbeat võiks olla ainult nutiseadmete jaoks, kuid õpetajad ütlesid, et see peab olema kasutatav ka süle- ja lauaarvutis – osa õpetajaid eelistab seda varianti ning lisaks ei saa või ei taha osa õpilasi nutiseadmeid kasutada. Nüüd pääsebki Clanbeatile ligi kõigis seadmetes.

Harjutusi iseseisvaks eluks võib ju teha ka paarikuuliste kampaaniatena?

Kui räägime n-ö nurgakivi-harjumustest, siis soovitame ikkagi panustada järjepidevusele – puudutagu see näiteks und, planeerimist-reflekteerimist või oma meeleolude ja seisundite märkamist. Uued harjumused kujunevad sammhaaval ja vajavad aega, et juurduda. Küll aga saab paari kuuga teha põnevaid katsetusi, kuidas üks või teine praktika lähemalt tundub, ja siis otsustada, kuidas sellega edasi tegelda.

Kas Clanbeat hakkab kasutama ka uusi tehnilisi lahendusi? Näiteks minul soovitab Xiaomi nutitelefoni käepael ennast liigutada, kui olen 45 minutit järjest arvuti taga istunud.

Uued tehnilised arendused on plaanis. Kui meil on õpilaste harjumuste kohta rohkem infot, pole keeruline hakata andma näiteks soovitusi kauem magada või end rohkem liigutada jne. Samuti on mitmesuguseid tehnoloogiaid stressitaseme hindamiseks, mis on võimalik Clanbeatiga siduda. Kindlasti jõuame arendusvalikuteni, millises suunas edasi liikuda, koostöös kooliperede, õpilaste ja teadlastega. Eestist teeme koostööd Tallinna ülikooli hariduspsühholoogide Grete Arro ja Kati Ausiga, kellega soovime pakkuda tulevikus nii õpilastele kui õpetajatele sisulisemat infot ja tuge selle kohta, kuidas paremini õpistrateegiaid valida ja probleeme lahendada.

Nii muutub Clanbeat õppijale justkui personaalseks nõustajaks.

See on üks unistusi, millele oleme mõelnud, aga sinna on pikk tee, sest vajadusi, olukordi ja kontekste on väga erinevaid ja kõike ei saa automatiseerida. Pealegi ei asenda tehnoloogia elavat kontakti inimestega. Nii näeme praegu Clanbeati eelkõige keskkonnana, mis aitab käivitada ja toetada teatud teemadega tegelemist ning pakub välja mudeleid, kuid saame seda kõike teha suures osas ikkagi ainult koostöös õpetajatega.

Kuidas on õpetajad Clanbeati rakendusse suhtunud?

Eestis on praegu väga soodne aeg, sest ennastjuhtiva õppija teema ning õppijate heaolu toetamine on tõusnud paljude jaoks prioriteetide sekka. Samuti on meil rohkem kui varem võimalusi kasutada nutikaid tehnoloogiaid ja sellegi vastu on huvi suur, kui välja arvata mõistetav arvutiväsimus praegusel kriisiajal. Siiski on õpetajad ligi kolmandikust üldhariduskoolidest avaldanud soovi Clanbeati rakendusega lähemalt tutvuda. See on meile suur rõõm.

Rõõmu teeb ka kasutajate tagasiside. Õpilaste puhul oleme saanud teada, et paljud neist ei oleks Clanbeati rakenduseta hakanud niimoodi iseenda peale mõtlema. Soovime, et meie lapsed ja noored tahaksid ja oskaksid oma vaimset tervist jälgida ning tegutseda oma vajadustest ja huvidest lähtudes, kuid märgates ja toetades ka oma kaaslasi. Soovime, et õpetajad saaksid vajalikku infot oma õpilaste kohta võimalikult kiiresti ja hõlpsalt, sest siis saavad nad neid paremini toetada nii õppimise ja heaolu juhtimisel kui riskikohtade märkamisel, varaselt sekkudes, et probleemid ei peaks süvenema.


KÜSIMUS JA VASTUS

Millega on Clanbeat teid üllatanud?

Maarja Seemen.

Maarja Seemen, Tõrva gümnaasiumi psühholoog, 9. klassi juhataja:

Clanbeatiga tekkis meil üks väga eriline kogemus. Oli üks õpilane, keda õpetajad pidasid pinnapealseks. Jälgides aga tema refleksioone Clanbeati rakenduses, kogesin, et asjad ei ole nii, nagu paistavad. Mind liigutas väga, et ta võttis süveneda, kirjutada, jagada oma mõtteid ka minu kui õpetajaga. See oli imeline äratundmine, mida ma Clanbeatita ei oleks saanud. Väga eriline oli ka, kuidas klassis hakati õhinal vaatama üksteise profiile, unistusi ja huvisid, otsima ühisosa. See suurendab ühtsustunnet ja annab õpetajale infot oma õpilaste kohta.

Psühholoogina pean väga väärtuslikuks Clanbeati heaolu osa. Kui õpilased vastavad küsitlustele, on see väga hea vahend klassi seisu jälgida ja silma peal hoida. Ma ise vastan samuti Clanbeati küsitlustele: on vaja võtta hetk, mõtelda natuke enda peale: millised plaanid päevaks teen ja kuidas mu päev läks. Mulle meeldivad Clanbeati küsimused.

Veel meeldib mulle, kuidas on Clanbeatis suhtlemine struktureeritud. Võrreldes Messengeri-grupiga saavad vastused ja arutelud koonduda kommentaaridena postituste juurde. See hoiab ära hallid juuksekarvad lõputust sõnumite kerimisest.

Järgmisel õppeaastal jätkame Clanbeatiga ning mõtlen, kuidas veelgi suurendada õpilaste osalust ja vastutuse võtmist.

Kaisa Tamkivi.

Kaisa Tamkivi, Tallinna Kesklinna põhikooli 9. klassi juhataja:

Clanbeat on ajendanud mind teadlikumalt mõtlema õpetaja rollile ning katsetama eri võimalusi õpilaste üldoskuste arendamiseks. Valisime koolis juhtkonna ja õpetajatega lähenemise, kus õpilased hakkavad ise oma õppimisülesandeid Clanbeati märkima ja õpetajad neid e-kooli ei kirjuta. On olnud põnev jälgida, kuidas saab Clanbeati toel õpilasi vastutust võtma suunata ja samas neid usaldama õppida. Põnev on näha, kuidas julgeme pidevast kontrollimisest lahti lasta ning lubame õpilastel eksida ja vigu teha, mõistes, et vigadest tõepoolest õpitakse. Igal juhul harjutame oma koolis seda, et õpilased ise oma ülesannetel järge peavad. Tööriistad ja toetus on õpilastele ja õpetajatele vajalikud ning Clanbeat siin hea abivahend. Õpetajatel tuleb vastutuse võtmise protsessi lahti mõtestada ja seletada, et õpilased suudaksid selle sügavamat sisu mõista.

Day-Lee Holm.

Day-Lee Holm, Gustav Adolfi gümnaasiumi 8. klassi juhataja:

Hakkasime kasutama Clanbeati distantsõppe ajal. Minu esimene soov oli aidata luua klassi meeskonna- ja ühtsustunnet, millest distantsilt väga puudust tundsime. Köitis ka lisavõimalus harjutada oma meeleolu ja enesetunde jälgimist.

Esmalt vaatasin rakendust ise, siis palusin õpilastel sellega tutvuda ja nüüdseks oleme koos edasi liikunud. Eraldi aega võtsime klassijuhatajatunnis profiilide täitmiseks. Mõned õpilased, kes varem ei olnud oma ülesandeid päevakavasse kirja pannud, on võtnud kasutusele Clanbeati planeerija.

Clanbeati juures heaoluküsitlustega tõstatatud teemad on paljudele õpilastele täitsa uued: enda märkamine, enda peale mõtlemine. Selle harjumuse kujundamine on oluline, olen vaimsele tervisele ka ise palju tähelepanu pööranud, sest see on vundament paljudele muudele aspektidele. Kasuks on olnud ka lipukesed – nende alusel olen saanud täpsemat infot, millistele õpilastele lisatähelepanu pöörata. Oleme küll teeotsa alguses, kuid kogenud juba ühist tunnet suheldes ja jagades omavahel mõtteid ja emotsioone.

Katariina Lahe.

Katariina Lahe, Tallinna Kesklinna põhikooli 7. klassi õpilane:

Clanbeat aitab mul organiseerida oma tegemisi, koolitööd. Teeme seal ka nädalakokkuvõtteid, refleksioone. Meie koolis on nii, et iga nädala lõpus teeme kokkuvõtte, mida jagame klassijuhatajaga. Kuidas on läinud, mis on olnud olulised sündmused, anname tagasisidet. Heaoluküsitlustele vastamine on minu jaoks juba igapäevaharjumus. See on väga praktiline ja aitab mul endal ülevaadet saada, kokkuvõtet teha, ning loodan, et õpetajad saavad ka ülevaate. Need küsitlused on tekitanud tunde, et hoolitakse. Üldse loob Clanbeat personaalse tunde ja seda on hea kasutada.

Melanie Riik.

Melanie Riik, Tõrva gümnaasiumi 9. klassi õpilane:

Clanbeat paneb mind mõtlema, kuidas on mu nädal möödunud. On tore oma muljeid teistega jagada. Saan rääkida oma klassijuhataja ja klassikaaslastega – see ühendab omavahel tervet klassi. Väärtustan seda äppi juba sellepärast, et sellest tulevad automaatselt meeldetuletused, et mõelda, kuidas mul on päev möödunud, kas ma olen kellegagi naerda saanud jne. Olen hakanud tänu Clanbeatile märkama, et igas päevas on olnud rõõmu. Varem ei pannud seda tähele.

Regina Reinomägi.

Regina Reinomägi, Tallinna Kesklinna põhikooli 7. klassi õpilane:

Clanbeat on minu jaoks e-päevik, kuhu saan oma asjad üles märkida. Vahel vastan heaoluküsitlustele. Kui Clanbeati kasutama hakkasime, siis oli väga põnev vaadata üle kõigi klassikaaslaste huvid ja unistused ning mis on meie ühisosa. Seal oli väga toredaid asju: näiteks leida oma elu armastus. Selgus ka, et paljudele meeldib sama filmižanr. Clanbeati kaudu olen aidanud jagada klassikaaslastele koolis antud ülesandeid – siis, kui keegi on puudunud. Clanbeatis saab kergesti nii õpetaja kui teiste õpilastega suhelda, saata teateid ja sõnumeid. Seda on üsna lihtne kasutada, selle õppimine ei võta kaua aega.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!