Värske
Päevakorral

Koolijuhid astusid praktikandi kingadesse, mõni ka sokkidesse

9. apr. 2021 Sirje Pärismaa toimetaja

Jaanuaris andis tosin Tallinna, Tartu, Valga ja Narva koolidirektorit ohjad kümneks nädalaks üle oma kolleegidele, et ise siirduda täiskohaga praktikale edumeelsesse ja tunnustatud juhtimiskultuuriga […]

Meie riik väärib hariduse tippjuhte

9. apr. 2021 Urmo Uiboleht Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees

On suurepärane, et erasektori kaasabil on ellu kutsutud koolijuhtide praktikaprogramm, mis kannab eesmärki tõsta Eesti koolijuhtimise kvaliteeti. See annab koolijuhtidele kogemuse ja tutvumisvõimaluse nüüdisaegse […]

Arvamus

Jah, väärikalt vananeda!

9. apr. 2021 Enda Naaber kirjanik, ajakirjanik

Oma esimese õpetaja Lore Tiigiga Muhust sattusime omal ajal mõlemad Kuressaarde elama, töötama. See tegi tee tema juurde lühemaks kui varem. Iga kord maakodust […]

Veenev ja võidukas v

9. apr. 2021 Priit Põhjala

Eelmises „Keelekastes“ oli juttu sellest, kuidas keskajal märgiti nii u– kui ka v-häälikut läbisegi nii u– kui ka v-kujuga – mõlemad võisid tähistada mõlemat – ning […]

Üldharidus

Haisev kala ja sissemurdmine naabri juurde

9. apr. 2021 Raivo Juurak toimetaja

Just niisugust intrigeerivat pealkirja kannab Linda Paltsi ja Monika Urbi blogipostitus, kus nad tutvustavad oma magistritööna valminud A2-taseme õppetekstide kogumikku „Meie elu“.* Pealkiri tekitab ootuse, […]

Keelt ei keelita õige lähenemiseta

9. apr. 2021 Terje Kruusimaa Tartu rahvaülikooli keeleõppe koolitusjuht

Meie eesti keele õpetajad on koostanud kolm eesti keele õppematerjali algajale eesti keele õppijale: „Ma õpin eesti keelt“, „Alustame!“ ja „Lukust lahti!“. Tunnustanud on […]

Tugiharidus

Kas logopeedi ja eripedagoogi töös on kaugteraapia võimalik?

26. märts 2021 Tiina Vapper toimetaja

Praegusel ajal, kui kogu õppetegevus on kolinud internetti, töötavad ka paljud tugispetsialistid veebi teel. Üleeuroopaline logopeediapäev 6. märtsil oligi koroonaajale vastavalt pühendatud kaugteraapiale ja […]

Las ma võidan, ja kui ma ka ei võida, olen andnud endast parima

26. veebr. 2021 Tiina Vapper toimetaja

Nii kõlab eriolümpia vanne. Special Olympics International on maailma suurim intellekti- ja liitpuudega inimeste spordiorganisatsioon, millega Eesti aastal 1989 liitus. Maailmas on ligi 5,5 […]

Alusharidus

Fotograafia lasteaias: mitmes mõttes arendav

9. apr. 2021 Tiina Vapper toimetaja

Kuna enamik lastest puutub tehnoloogiamaailmaga kokku enne kooliminekut, tuleks meediapädevust hakata arendama juba lasteaias ja kodus. Lapsevanemaid huvitab, kui palju aega võib laps ekraani […]

Inga Väikene: „Meil ei ole parimat töötajat ega parimat rühma – üks on ühes, teine teises asjas hea“

19. märts 2021 Tiina Vapper toimetaja

Lasteaial, kes soovib saada väärtuskasvatuse lasteaiaks, tuleb kirjutada põhjalik eneseanalüüs ning tutvustada oma põhimõtteid, väärtusi, töid ja tegemisi. Kuidas tekib kollektiivis äratundmine, et ollakse […]

Kutseharidus

Isikuteenuste koolitusturg vajab olulisi muudatusi

26. märts 2021 Annika Poldre toimetaja

Kutsekoda tutvustas möödunud nädalal OSKA isikuteenuste uuringut, milles analüüsiti selle valdkonna olukorda ja erialast ettevalmistust, prognoositi tööjõuvajadust aastani 2027, toodi välja puudused ja esitati […]

Õpetaja, kellele meeldib õppida

26. märts 2021 Annika Poldre toimetaja

Kui paluda Ida-Virumaa KHK-s mõnel õpetajal rääkida oma kolleegist Julia Pillist, siis võib jutt tulla pikk, Sest ühes inimeses on nii palju tahet, energiat ja […]

Kõrgharidus

Kuidas sattus koer Nukkvõll teadustöösse?

26. märts 2021 Sigrid Rajalo vabakutseline ajakirjanik

Miks pannakse lemmikloomadele just selliseid nimesid? Kas kätepesu hoiab bakterid eemal? Millised keeled on sarnased? Mis on rafineeritud suhkru tervislikumad alternatiivid? Neile ja paljudele […]

Mari-Liis Tikerperi: „Kommunikatsiooni põhitõde on sõnumite selgus“

5. märts 2021 Jaan Lukas vabakutseline ajakirjanik

„Kes Avinurmet ei teaks,“ ütles sellest endise Ida-Virumaa ja tänase Jõgevamaa kandist võrsunud ning kodupaigale truuks jäänud Mari-Liis Tikerperi. Avinurmele on kuulsust toonud tünnimeistrid, […]

Inimene

Kelly Solovjov: „Tahaks veel rohkem anda ja toetada“

9. apr. 2021 Annika Poldre toimetaja

Kelly Solovjov on üks programmi „Noored kooli“ 14. lennuga liitujaist, kes lõpetavad kursuse 2022. aastal. Sügisel alustas ta pedagoogikarjääri Sindi gümnaasiumis, kus õpetab 4., 5. […]

Rõõmuhetked toovad maski taha laia naeratuse

19. märts 2021 Sirje Pärismaa toimetaja

„Õppimine peab tekitama tunde, et maailm pole igav, staatiline ega paika määratud, vaid rohkem nagu lugu, mille kirjutamisel saame ise kaasa lüüa,“ ütleb Mäetaguse […]

Varia

Laiapindsest riigikaitsest küberkaitse võtmes

9. apr. 2021 Katrin Rannaste Jakob Westholmi gümnaasiumi küberkaitseõpetaja, Tallinna linna IT-teenuste haldur

Õpetajatena saame oma õpilastele selgitada vajadust laiapindse küberkaitse järele. Saame jagada selgitusi, kuidas mõista digiühiskonna toimimist. Jälgides pidevalt küberkaitsega seotud uudiseid, näeb iga päev, […]

Georg Otsa rektoriaastat meenutades

19. märts 2021 Sirje Vihma-Normet Sirje Vihma-Normet

Georg Otsa nimelise muusikakooli kauaaegsel kontsertmeistril ja üldklaveriõpetajal Aino Merilal on kodus tõeline uunikum – Georg Otsa allkirjaga Tallinna muusikakooli lõpudiplom. 1952. aastal olid Tallinna muusikakool […]